Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Komunitní práce

komunita I   komunita II   komunita III   komunita IV   komunita V

Komunitní práce je založená na propojování sdílených potřeb a existujících zdrojů (lidských, materiálních, finančních či jiných) uvnitř komunity a na stanovování dosažitelných cílů na základě možností dané komunity. Jedná se o zmocňující proces, který vychází z posilování místních zdrojů; koncentruje se na silné stránky lidí a je posilován zkušeností malých společných úspěchů více lidí, který zvyšuje předpoklady pro udržitelnost výsledků a dosažených změn.

Komunitní práce je metodou sociální práce je jednou z nástrojů sociálního začleňování s cílem dosáhnout sociální změny prostřednictvím aktivizace členů komunity (zejména obyvatel sociálně vyloučených lokalit), posílení sounáležitosti a vyrovnávání nerovnováhy mezi potřebami lidí a zdroji. Agentura ze spektra modelů komunitní práce již řadu let používá komunitní organizování a komunitní plánování. 

Příručka dobré praxe - Inspirace pro sociální začleňování: Komunitní práce v obcích s koncentrací sociálního vyloučení

Agentura pro sociální začleňování v roce 2022 zahájila realizaci projektu s názvem “Podpora územního rozšíření a metodického rozvoje komunitní práce v území s koncentrací sociálního vyloučení“. do aktivit tohoto proektu bylo z Libereckého kraje zařazeno město Ralsko.

Mezi úspěšné obce realizující projekty v oblasti komunitního plánování se dlouhodobě řadí město Velké Hamry.

Liberecký kraj každoročně vyhlašuje výzvu na "Podporu integrace národnostních menšin a cizinců", ve které je mj. možno žádat finanční prostředky na aktivity související s komunitní prací.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky