Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji

 

SPOL

V rámci Operačního programu Zaměstnanost plus zahájil Liberecký kraj realizaci individuálního projektu s názevem "Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji", registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0001885.

Financování projektu je zajištěno z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 252.372.366 Kč.

Harmonogram projektu:

datum zahájení realizace projektu: 01.01.2023

předpokládané datum ukonční realizace projektu: 31.03.2026

doba trvání (v měsících): 39

Cíl projektu: Podpora dostupnosti vybraných sociálních služeb a jejich další rozvoj v                                                         letech  trvání projektu.

Hlavním motivem pro realizaci projektu je podpora registrovaných sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje zapojených do probíhající reformy péče o duševní zdraví (§70 – sociální rehabilitace v terénní a ambulantní formě). Projekt dále podporuje proces deinstitucionalizace (§43 – podpora samostatného bydlení) a zvýšení schopností a dovedností v běžném životě osob se zdravotním postižením (§67 – sociálně terapeutické dílny).

Cílové skupiny projektu:

  • osoby s duševním onemocněním (osoby s duševním nebo mentálním postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby)
  • osoby s poruchami autistického spektra (osoby s poruchami nervového systému, které zahrnují autismus, Aspergerův syndrom a další související stavy)
  • osoby se zdravotním postižením (osoby s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby)
  • senioři (osoby v postproduktivním věku, které jsou ohrožené sociálním vyloučením, přičemž jejich situace nevyžaduje (pravidelnou) pomoc jiné fyzické osoby)

Poskytovatelé vybraných sociálních služeb budou do projektu zapojeni formou dotačního řízení.


Dotační řízení

Informace k dotačnímu řízení naleznete zde: https://www.kraj-lbc.cz/urad/odbory/odbor-socialnich-veci/oddeleni/oddeleni-rozvoje-a-financovani-socialnich-sluzeb/dotace-socialni-sluzby/dotace-eu/dotacni-rizeni-na-podporu-socialnich-sluzeb-z-projektu-opz-podpora-a-rozvoj-socialnich-sluzeb-v-libereckem-kraji

 

Publicita

Loga, šablony a další lze získat zde (i bez přihlášení či registrace): https://www.esfcr.cz/sablony-a-vzory-pro-vizualni-identitu-opz-plus

 

Metodika

Metodika pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje financované z OPZ+: Metodika_OPZ_soubor_PDFMetodika_OPZ_soubor_PDF

Seznam podpořených osob - měsíc: Seznam_podporenych_osob_-_verze_2_excelSeznam_podporenych_osob_-_verze_2_excel

Rozpis úvazků - celkem:  Rozpis_uvazku_celkem_ExcelRozpis_uvazku_celkem_Excel

Pro případnou evidenci v rámci sociální rozpis úvazků po osobách: Rozpis_uvazku_osoby_ExcelRozpis_uvazku_osoby_Excel

Kontakty

Všechny kontakty
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky