Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji

OPZ

V rámci Operačního programu Zaměstnanost zahájil dne 1. října 2019 Liberecký kraj realizaci individuálního projektu s názvem "Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535. Projekt bude realizován po dobu 33 měsíců a bude ukončen k 30. 6. 2022. Financování projektu je zajištěno z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši  7 921 897,50 Kč.

Cílem projektu je systémová podpora odborníků pracujících s rodinami s dětmi v Libereckém kraji. Aktivity směřují ke zkvalitnění péče o děti umístěné do DC Liberec, snížení počtu umístěných dětí a ke zvýšení profesionálních kompetencí pracovníků tohoto zařízení. Projekt podporuje rozvoj osvětových opatření v oblasti NRP a přispívá k vytvoření provázaného systému subjektů rodinné politiky (RP) při využití optimálních komunikačních kanálů pro cílovou skupinu RP.

Realizace od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2022


Aktivity projektu

KA č. 1 - Posílení odborných kapacit zaměstnanců Dětského centra Liberec při práci s ohroženými dětmi

KA č. 2 - Analýza důvodů vedoucích k umístění ohroženého dítěte do Dětského centra Liberec - Analýza důvodů vedoucích k umístění ohroženého dítěte do Dětského centra Liberec (.pdf, 18 MB, 13. 3. 2024)

KA č. 3 - Podpora náhradní rodinné péče v Libereckém kraji

3A. Vytvoření pracovní pozice koordinátora aktivit pro náhradní rodinnou péči

3B. Realizace aktivit pro vyhledávání náhradních rodičů Libereckým krajem

        Co ještě nevíte o náhradním rodičovství anebo povídání u kávy o dětech, které nás potřebují              

        Akční plán k Plánu pro vyhledávání náhradních rodičů - rok 2020 (NRP) (.pdf, 437 kB, 15. 3. 2024)rok 2021 (NRP) (.pdf, 518 kB, 15. 3. 2024)rok 2022 (NRP) (.pdf, 398 kB, 15. 3. 2024)

        Výroční zpráva o činnosti KÚ LK v kampani MÍT DOMOV A RODINU "Samozřejmost nebo vzácnost?"

         rok 2019 (KÚ LK) (.pdf, 610 kB, 15. 3. 2024)rok 2020 (KÚ LK) (.pdf, 619 kB, 15. 3. 2024)rok 2021 (KÚ LK) (.pdf, 2 MB, 15. 3. 2024)

        Výroční zpráva o činnosti pracovní skupiny v kampani MÍT DOMOV A RODINU "Samozřejmost nebo vzácnost?"

         rok 2019 (.pdf, 992 kB, 15. 3. 2024)rok 2020 (.pdf, 1 MB, 15. 3. 2024)rok 2021 (.pdf, 1 MB, 15. 3. 2024)

        Sborník odborných textů o náhradní rodinné péči - Sborník odborných textů k NRP (.pdf, 771 kB, 15. 3. 2024)

        Pracovní skupina pro vyhledávání náhradních rodičů 

3C. Workshopy - příbuzenská pěstounská péče

KA č. 4 - Podpora rodinné politiky v Libereckém kraji

4A. Vytvoření pozice koordinátora RP

         Akční plán rodinné politiky Libereckého kraje rok 2020 (RP) (.pdf, 322 kB, 15. 3. 2024), rok 2021 (RP) (.pdf, 344 kB, 15. 3. 2024)rok 2022 (RP) (.pdf, 327 kB, 15. 3. 2024)

         Monitorovací zpráva rodinné politiky Libereckého kraje monitorovací zpráva za rok 2019 (RP) (.pdf, 302 kB, 15. 3. 2024) , monitorovací zpráva za rok 2020 (RP) (.pdf, 984 kB, 15. 3. 2024)monitorovací zpráva za rok 2021 (RP) (.pdf, 496 kB, 15. 3. 2024)

4B. Analýza poskytovatelů služeb pro rodiny s dětmi

        On-line mapa poskytovatelů služeb pro rodiny s dětmizde

4C. Nastavení systému sdílení informací v oblasti RP

       Zpravodaj Rodinám - viz ZDE

       Portál rodinné politiky LKwww.rodinalk.cz

4D. Konference k RP

        I. Konference k rodinné politice - 26. listopadu 2021 (bližší informace o konferenci zde)

        II. Konference k rodinné politice - 14. dubna 2022 (bližší informace o konferenci zde)

        Sborník "Specifika rodin v Libereckém kraji" - náhrada za zrušenou konferenci

        (ke stažení ZDE)

4E. Sborník dobré praxe 

        Sborník dobré praxe rodinné politiky v Libereckém kraji - viz ZDE

KA č. 5 - Zvyšování odbornosti zaměstnanců KÚ LK

5A. Vzdělávání pracovníků OSP

5B. Supervize pracovníků OSP

KA č. 6 - Evaluace projektu

                Vstupní evaluační zpráva (.pdf, 1 MB, 13. 3. 2024)

                Průběžná evaluační zpráva (.pdf, 736 kB, 13. 3. 2024)

                Závěrečná evaluační zpráva (.pdf, 720 kB, 13. 3. 2024)

 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky