Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Obecné zásady

Vzhledem k tomu, že pro činnosti vykonávané oddělením stavebního řádu nelze zpracovat jednotné formuláře, uvádíme alespoň obecné zásady:

Odvolání

V případě opravného prostředku – odvolání – proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, OÚPSŘ je nezbytné se především řídit poučením v písemném vyhotovení rozhodnutí, ve kterém je uvedeno, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání  podat. Poučení o odvolání je uvedeno v závěru každého rozhodnutí. 

Odvolání lze podat:
a) poštou
b) osobně na podatelně krajského úřadu nebo přímo na odboru územního plánování a stavebního řádu, kancelář č. 1324

Odvolání  lze podat písemně nebo ústně do protokolu (ústně pouze na odboru územního plánování a stavebního řádu)  a to formou volně psaného textu.

Náležitosti odvolání:
– kdo se odvolává
– proti jakému rozhodnutí krajského úřadu se odvolává (číslo jednací, datum vydání)
– důvody odvolání (není povinný údaj)


Stížnosti

Stížnosti lze podat:

a) písemně
– poštou;
– osobním doručením do podatelny kraje;
– v elektronické podobě (emailem na adresu)
– datovými schránkami (bez elektronického podpisu).

b) ústně na sekretariátu OÚPSŘ, kancelář č. 1325. Pokud stížnost nelze ihned vyřídit, bude se stěžovatelem sepsán protokol o ústním podání. Protokol podepíše stěžovatel a zaměstnanec, který zápis pořídil.

Stížnosti nelze podávat telefonicky.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky