Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Systém stavebně technické prevence

Systém stavebně technické prevence (dále jen "SSTP") v souladu se stavebním zákonem shromažďuje, sleduje a analyzuje závažné nebo opakující se vady ve výstavbě, kterým je třeba ve veřejném zájmu předcházet, a navrhuje opatření k zabránění jejich opakování. Údajů evidovaných v SSTP a jejich následné analýzy bude využíváno jako podkladu pro případný návrh změn v legislativě, v technických normách a jiných stavebně technických opatřeních. Informace o vzniklých událostech (vadách, poruchách, haváriích staveb a zařízení) jsou v systému evidovány na základě podaných Oznámení události.

SSTP

Metodika dostupná na internetových stránkách MMR: Metodika SSTP

SSTP sleduje události, pokud při nich došlo:

 • ke ztrátám na životech osob nebo zvířat
 • ohrožení života či zdraví osob nebo zvířat
 • ohrožení bezpečnosti stavby nebo zařízení
 • ke značným majetkovým škodám (500 000 Kč a vyšším)

Povinnost událost bezodkladně oznámit mají (§ 155 stavebního zákona):

 • Stavební podnikatelé
 • Stavbyvedoucí
 • Osoby vykonávající stavební dozor
 • Autorizovaní inspektoři
 • Stavebníci
 • Vlastníci staveb

Událost mohou oznámit také:

 • Stavební úřady
 • Autorizované osoby
 • Občané

Oznámení události se provádí

a) přímo do SSTP

 • prostřednictvím elektronického formuláře                                      
 • z internetových stránek Ústavu územního rozvoje                        
 • z internetových stránek Ministerstva pro místní rozvoj ČR        

b) Osobně na příslušném stavebním úřadě, kde pracovník SÚ s Vámi vyplní elektronický formulář.

Více informací a další podrobnosti o SSTP najdete na:
Ústav územního rozvoje, Územní plánování a stavební řád 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky