Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Ředitel

Ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje

Mgr. René Havlík

Ředitel - p. Havlík

Kontaktní údaje:

telefon: 485 226 470
e-mail:  rene.havlik@kraj-lbc.cz

Ustanovení a výkon funkce ředitele krajského úřadu jsou upraveny zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích. Je jmenován a odvoláván hejtmanem po předchozím souhlasu ministra vnitra. Je zaměstnancem kraje a za plnění úkolů svěřených krajskému úřadu v samostatné a přenesené působnosti je odpovědný hejtmanovi. Je nadřízený všem zaměstnancům kraje zařazeným do krajského úřadu, kontroluje jejich činnost a plní vůči nim funkci statutárního orgánu zaměstnavatele. Je oprávněn účastnit se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním a zabezpečuje plnění usnesení těchto orgánů. Nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky