Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Projektem potravinové pomoci pomůže Liberecký kraj dětem již potřetí

24. 04. 2017

Už potřetí se Liberecký kraj zapojí do projektu potravinové pomoci dětem ze sociálně slabých rodin. Na základě nové výzvy Ministerstva práce a sociálních ČR věcí předloží projektovou žádost o finanční podporu a společně s partnery a školami připraví projekt. Jeho realizace pak pomůže dětem ze sociálně slabších rodin zajistit školní stravování ve školním roce 2017/2018. V tom současném Liberecký kraj podporuje 600 dětí.

„Považujeme za nutnost zajistit obědy dětem, které to potřebují a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky,“ zdůrazňuje Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost. Předložení projektové žádosti schválili krajští radní na jednání 18. dubna.

„Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3“ je zaměřena na děti a žáky ve věku od tří do patnácti let, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi po tři kalendářní měsíce po sobě.

„My opět vyzveme všechny potenciální partnerské školy a školská zařízení, aby se do projektu zapojily. Ten zájem z jejich strany rok od roku roste, ve školním roce bylo podpořeno asi 370 dětí, nyní je to už 600. Projekt není jen o jídle, ale i o výchově a společenském chování,“ říká náměstek Petr Tulpa. „Liberecký kraj byl u pilotního projektu, pomáhal ministerstvu s vytvořením podmínek. Proto se v rámci spolupráce a šíření osvěty mezi jednotlivými kraji aktivně účastníme seminářů, které ředitelům škol a ostatním krajům přinesou veškeré informace k této problematice. Tuto možnost měli zájemci například minulý týden v Královehradeckém kraji,“ dodává náměstek hejtmana.

Liberecký kraj je v tomto směru vzorem i v zahraničí. Na jednání k Fondu evropské pomoci nejchudším osobám, který se uskutečnil počátkem dubna v Berlíně, ministerstvo práce a sociálních věcí projekt potravinové pomoci představilo. Zástupkyně Libereckého kraje Eva Martinková pak doplňovala praktické informace o tom, jak projekt v praxi funguje v Libereckém kraji. 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624