Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Cenu Srdce pro region získala v Libereckém kraji statutární náměstkyně hejtmana Hana Maierová

19. 09. 2016

Vydavatelství KAM po Česku se rozhodlo u příležitosti 10. výročí existence redakce založit po dohodě s regionálními zástupci cestovního ruchu a ve spolupráci s Asociací turistických informačních center české republiky cenu SRDCE PRO REGION. Cenu získala dlouholetá propagátorka cestovního ruchu v regionu Hana Maierová.

Záměrem je ocenění regionálních osobností, které se v minulosti zasadily o rozvoj, popularizaci a propagaci dané turistické oblasti, regionu nebo stály u zrodu významného turistického produktu v oblasti cestovního ruchu.

V Libereckém kraji získala ocenění Hana Maierová, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro resort cestovního ruchu, památkové péče a kultury, která se dlouhodobě a intenzivně věnuje rozvoji cestovního ruchu a zasazuje se o sladění regionální, krajské a státní úrovně cestovního ruchu. V 90. letech stála u „zrodu a rozvoje“ destinačního managementu Sdružení Český ráj, který se stará o propagaci jedinečného regionu na území Libereckého kraje, a za působení v „krajské vládě“ přispěla k záchraně či zatraktivnění řady turistických cílů v regionu. Podařilo se jí rozvinout podporu fungování turistických regionů a je také vůdčí osobností ve strukturách, které mohou ovlivnit fungování managementu cestovního ruchu v rámci České republiky.

Blahopřejeme!

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215

Další zprávy

Aktuálně z Facebooku

Aktuálně z Twitteru

Youtube

SoundCloud

Nejbližší akce