Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kraj vyhlásil Cenu hejtmana Libereckého kraje pro studenty TUL

02. 04. 2014

Rada LK navrhla Zastupitelstvu LK schválit účelovou dotaci na projekt Cena hejtmana Libereckého kraje pro studenty Technické univerzity Liberec ve výši 50 tisíc Kč.

Dotace bude využita k ocenění nejlepších absolventů v magisterských studijních programech nebo bakalářských studijních programech, uskutečňovaných fakultami nebo vysokoškolskými ústavy TUL v souladu se statutem Ceny hejtmana Libereckého kraje pro studenty TUL.

„Cílem udělení Ceny hejtmana Libereckého kraje je ocenit vynikající výsledky ve vzdělávací i vědeckovýzkumné činnosti, kterých dosáhli absolventi Technické univerzity v Liberci při svém studiu TUL a podpořit tak jejich osobní rozvoj,“ řekl hejtman.

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, iniciativu Libereckého kraje přivítal.

„S panem hejtmanem jsme na toto téma několikrát hovořili a informoval jsem jej, že se s podobnými oceněními třeba ze stran města lze setkat u některých jiných vysokých škol. Myslím, že to je správné rozhodnutí, ze kterého budou profitovat nejen úspěšní studenti ale i Liberecký kraj. Je potřeba, aby vzdělaní lidé v kraji zůstávali a přispívali k jeho rozvojům. Naši studenti to už dělají, když se zapojují do řešení aktuálních problémů kraje například v oblasti úspor energií, turismu, architektonických návrhů apod. Byla by škoda, kdyby tito studenti, kteří mají k Liberecku pozitivní vztah, odcházeli do jiných krajů. Proto má smysl každá podpora, která přispěje ke vzdělanosti stálých obyvatel našeho kraje. Řada firem už na to přišla a jsem rád, že se k nim připojuje i vedení Libereckého kraje,“ řekl rektor.

Cena může být podle něj v každém akademickém roce udělena jednomu studentovi bakalářského studijního programu a jednomu studentovi magisterského studijního programu na každé fakultě (ústavu).

„Maximální výše odměny pro jednoho studenta může činit 10.000 korun,“ informoval Martin Půta s tím, že cena bude spolu s diplomem předána na slavnostní promoci absolventů zástupcem Libereckého kraje.   

Viz také video: http://www.youtube.com/watch?v=KeCsYNrE7V0

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588