Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj vylepšil profil zadavatele

26. 09. 2014

Upgrade stávající verze elektronického nástroje eGORDION na novou verzi Tender arena proběhl ve dnech 18. – 21. září. Tender arena umožňuje realizovat jakýkoliv druh zadávacího řízení veřejné zakázky.

Funkcionalita Tender areny pokrývá všechny kategorie elektronických úkonů podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., a to takovým způsobem, aby používání tohoto elektronického nástroje bylo maximálně uživatelsky přívětivé,“ vysvětlil Marek Pieter, náměstek hejtmana pověřený řízením resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky.

Adresa profilu zadavatele, která je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek zůstává stejná https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj, ale zároveň je profil zadavatele Libereckého kraje přístupný také přes webovou adresu www.tenderarena.cz.

Uživatelům se tak nabízí nové prostředí, které přináší zjednodušení při vyhledávání veřejných zakázek. Zároveň byla také odstraněna povinná registrace na profilu zadavatele. Uživatelé tak nemusí být pro získání informací zaregistrováni. „Liberecký kraj odstraněním registrace zvýšil transparentnost svého profilu zadavatele, která byla diskutována při hodnocení otevřenosti Libereckého kraje občanským sdružením Oživení. Zároveň upozorňujeme uživatele, že již nebude možné zasílat dodatečné informace přímo zájemcům, kteří si zobrazili zadávací dokumentaci, protože tyto informace nebudeme mít k dispozici,“ dodal Marek Pieter.

Vyhledávání veřejných zakázek je přívětivé pro veřejnost a uchazeče oproti minulému stavu, kdy bylo možné vyhledávat ukončené zakázky až po přechodu do množiny „archiv“. Zde systém pracoval ve dvou datových množinách, v novém systému je už pouze vyhledávání z jedné možnosti bez rozlišení realizované a ukončené.

Přímý odkaz: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Libereckykraj

Tender arena

  • je koncipovaná tak, aby mohla být plnohodnotným náhradníkem Národního elektronického nástroje (NEN),
  • poskytuje metodické vedení zadávacím procesem veřejných zakázek včetně stovek vzorových dokumentů pro každou situaci, která může v zadávacím řízení nastat
  • podporuje centralizované zadávání veřejných zakázek včetně nejpřísnějších postupů ústředních orgánů státní správy,
  • je snadno integrovatelná s jinými informačními systémy zadavatele, včetně elektronického tržiště veřejné správy,
  • umožňuje individuální úpravy vzhledu aplikace přímo zadavatelem,
  • umožňuje snadnou migraci dat z doposud používaného elektronického nástroje,
  • disponuje kvalitní uživatelskou podporou profesionálního týmu s mnohaletými zkušenostmi s problematikou veřejných zakázek.
  • Viz také: http://youtu.be/eoCx4uio3fI

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624