Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký region získal na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2014 dvě prvenství v anketě Kraj mého srdce

24. 02. 2014

Liberecký kraj se o uplynulém víkendu prezentoval na největším veletrhu cestovního ruchu v České republice – Holiday World 2014. Na veletrhu se představil tradičně se svými turistickými regiony Českolipskem, Českým rájem a Jizerskými horami.

 

V letošním roce se Liberecký kraj prezentoval s výstavní expozicí, která přesně a do detailu vystihovala motto „Po stopách letokruhů“, které je zaměřeno na dřevo a vše, co s ním souvisí. „Tato expozice zaujala porotu natolik, že jí v soutěži o nejpůsobivější expozici na 60m2 udělila skvělé 3. místo,“ uvedla Hana Maierová, náměstkyně hejtmana. „Toto ocenění nás velice těší, protože málokdo ví, že naše expozice je ve svém základu pořád stejná, jen ji každý rok „oblékneme do jiného pláště dle daného motta“ a nepořizujeme tak nové a drahé expozice.“ Návštěvníci mohli na stánku obdivovat např. turistické značení nebo „bufet pod Ještědem“.

Liberecký kraj mottem „Po stopách letokruhů“ podporuje návrat k přírodě, venkovskou turistiku, lidovou architekturu, zejména podstávkové domy, regionální výrobky, pěší a cykloturistiku, naučné stezky a nově proznačenou turistickou trasu po hřebenech hor Hřebenovka, která propojuje Jizerské hory, Černostudniční hřbet, Ještědský hřeben, Lužické hory a Žitavské hory,“ dodává Hana Maierová. Projekt Hřebenovka ukončil Liberecký kraj společně s německým partnerem Landkreis Görlitz v minulém roce, jeho cílem je přilákat návštěvníky i do méně exponovaných míst a připravit pro ně turistickou nabídku. Partnerem letošního motta jsou Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Liberec.

 

Současně s prezentací turistických atraktivit probíhal na stánku bohatý doprovodný program, např. vědomostní soutěže o hodnotné ceny, ukázky řemeslného zpracování dřeva ateliéru Bossambo, navlékání dřevěných korálků či kreativní dílna Pavly Petrnouškové. Svou „vědeckou show“ představila i nově otevřená liberecká atrakce iQLandie, v sobotu celý den skvěle navodil atmosféru liberecký Old Stars Dixilend.

 

Liberecký kraj se stal i místem setkání zástupců Komise cestovního ruchu, kultury a památkové péče Asociace krajů České republiky za účasti pana Jiřího Houdka, náměstka ministryně pro místní rozvoj v oblasti cestovního ruchu, a místem jednání Asociace turistických regionů. 

Ocenění stánku však nebylo jediným úspěchem Libereckého kraje na letošním veletrhu Holiday World 2014. V anketě Kraj mého srdce, kterou vyhlašovala společnost Incheba Praha společně s turistickým časopisem Kam po Česku, se Liberecký kraj vyšplhal hned dvakrát na stupně vítězů, a to na ty nejvyšší – získal prvenství v kategorii „Zimní dovolená“ a „Adrenalin“.

„Tohoto ocenění si vážíme dvojnásob, protože ukazuje, že je Liberecký kraj stále oblíbeným a vyhledávaným místem pro trávení volnočasových aktivit a my děkujeme všem za přízeň, kterou našemu kraji a jeho turistickým regionům věnují,“ uzavírá Hana Maierová.

 

Mgr. Jiří Langer

tiskový mluvčí

Libereckého kraje

Vyhlášení výsledků ankety „Kraj mého srdce 2013“

Vydavatelství KAM po Česku a výstavní společnost Incheba Praha zorganizovaly v uplynulých

měsících na internetu II. ročník ankety „Kraj mého srdce“. Celkem v anketě hlasovalo v sedmi

kategoriích 11 291 osob a přidělovalo svůj hlas jednotlivým krajům. Vítězové byli slavnostně

vyhlášeni v doprovodném programu zahajovacího dne veletrhu Holiday World 2014 v Praze.

Ze

sedmi prvních cen si po dvou vítězstvích odnesly kraje Jihočeský, Liberecký a Jihomoravský, jednu

trofej získala Praha. Na pomyslných stupních vítězů stanuly také kraje Moravskoslezský,

Královéhradecký, Olomoucký a kraj Vysočina. Záštitu nad akcí převzala Asociace krajů ČR a

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Smyslem ankety Kraj mého srdce je podpořit domácí cestovní ruch a zjistit aktuální oblibu jednotlivých částí

republiky u široké veřejnosti. Dlouhodobým cílem ankety je posilovat vědomou vazbu hlasujících na

konkrétní kraje a důvody jejich atraktivnosti. Hlasování bylo možné jak na serveru www.kampocesku.cz, tak

na stránkách krajských úřadů, destinačních společností, regionálních agentur nebo turistických informačních

center. Entuziasmus některých regionálních institucí a lokální patriotismus hlasujících ovlivnily i celkové

výsledky. Tyto aspekty však také považujeme za součást image krajů a marketingové komunikace

turistických regionů, takže nejsou v protikladu s cílem a smyslem ankety.

Účastníci ankety hlasovali on-line pro své nejoblíbenější kraje, a to vždy pro pořadí tří krajů v každé

ze sedmi kategorií volnočasových aktivit. Anketa byla zahájena v říjnu 2013 a ukončena 31. ledna 2014.

Delší interval hlasování ve srovnání s minulým ročníkem ankety se promítl do celkového počtu účastníků

ankety, kterých bylo 2,5krát více než loni (celkem 11 291 hlasujících). Nejvyšší počet platných hlasů přišel z

Moravskoslezského kraje (1629 hlasujících); tomuto kraji to jistě pomohlo k několika umístěním na 2. a 3.

místě, což je markantním skokem proti výsledkům minulého ročníku. Hlasovalo také několik osob z pěti

různých samosprávných krajů Slovenska, několik účastníků ankety bylo z Polska, jeden dokonce z Řecka.

Nejmladšímu hlasujícímu bylo jen 9 let, nejstaršímu 89 let. Absolutně nejlepšího výsledku (8433 hlasů) a

současně i největšího odstupu od druhého kraje v pořadí dosáhl opět Jihomoravský kraj v kategorii „Folklor a

tradice“. Nejtěsnější vítězství se zrodilo v kategorii „Cykloturistika“, kde Jihomoravský kraj vystřídal ve vedení

kraj Jihočeský o pouhých 77 hlasů.

Výsledky ankety (podle kategorií a pořadí) :

ZIMNÍ DOVOLENÁ 1. Liberecký 2. Moravskoslezský 3. Královéhradecký

LETNÍ DOVOLENÁ 1. Jihočeský 2. Jihomoravský 3. Moravskoslezský

PAMÁTKY/HISTOR. MÍSTA 1. Praha 2. Jihočeský 3. Jihomoravský

PĚŠÍ TURISTIKA 1. Jihočeský 2. Moravskoslezský 3. Vysočina

ADRENALIN 1. Liberecký 2. Praha 3. Moravskoslezský

FOLKLOR A TRADICE 1. Jihomoravský 2. Jihočeský 3. Moravskoslezský

CYKLOTURISTIKA 1. Jihomoravský 2. Jihočeský 3. Olomoucký

Slavnostní vyhlášení vítězů sedmi vypsaných kategorií bylo součástí doprovodného programu 23.

mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Zástupci obou pořadatelských organizací

předali představitelům vítězných krajů diplomy a ceny. Z hlasujících v anketě bylo počítačem náhodně

vybráno také 7 výherců, kteří obdrží velký soubor věcných cen věnovaný sponzory akce.

Další informace: Aleš Krejčí, mobil 777 571 128, e-mail: ales@kampocesku.cz

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588