Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Logická olympiáda získá dotaci na krajské kolo

15. 10. 2014

Rada Libereckého kraje rozhodla na svém 18. zasedání 14. října 2014 o podpoře krajského kola vědomostní soutěže pro žáky základních a středních škol ve výši 16 000 Kč.

„Soutěž podporuje samostatné logické uvažování a pohotové rozhodování dětí. Tuto důležitou testovanou schopnost využijí bezpochyby v dalším vzdělávání i životě,“ objasňuje prospěšnost tohoto projektu Alena Losová, radní pověřená řízením resortu školství, mládeže a zaměstnanosti.

Logická olympiáda je soutěž pro žáky základních a středních škol pořádaná Mensou ČR od roku 2008 a je založena na řešení logických úloh. Zadání jsou sestavena tak, aby testovala logické uvažování na základě obecných principů. Cílem soutěže je odhalit nadání u dětí a mládeže a nabídnout jim alternativní způsob trávení volného času.

Soutěž je dělena do tří věkových kategorií: kategorie A (žáci prvního stupně základní školy), kategorie B (žáci druhého stupně základní školy) a kategorie C (žáci středních škol). Probíhá ve třech postupových kolech – nominační on-line, krajské a republikové finále. Pořadatelem krajského kola je Základní škola, U školy, Liberec.

V roce 2013 se do soutěže zaregistrovalo 1688 žáků ze škol Libereckého kraje, 150 žáků postoupilo do krajského kola, sedm žáků reprezentovalo kraj v celostátním kole.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588