Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Na nemocniční heliport již v Liberci přistávají vrtulníky

26. 06. 2014

Jeden rok a jeden týden trvala stavba a získání všech potřebných povolení k provozu atypického heliportu v areálu Krajské nemocnice Liberec. Od středečního odpoledne, kdy se uskutečnilo slavnostní přestřižení pásky za účasti náměstkyně hejtmana LK Zuzany Kocumové,  zde může přistát záchranářský vrtulník, čímž se významně zkrátí doba převozu pacienta do nemocnice, neboť jej záchranáři již nebudou muset vézt sanitkou přes celé město z libereckého letiště. „Otevření heliportu je pro nás slavnostní událostí, protože jeho absence v areálu nemocnice byla velkou zátěží nejenom pro pacienty, ale také pro lékaře a záchranáře,“ konstatoval generální ředitel a předseda představenstva Krajské nemocnice Liberec MUDr. Luděk Nečesaný, MBA.

Jeho slova doplnil náměstek přednemocniční neodkladné péče a vzdělávání Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje MUDr. Jan Lejsek. „Díky možnosti přistávat přímo v areálu nemocnice dochází k podstatnému zkrácení doby mezi příjmem tísňové výzvy a okamžikem předání pacienta na cílové pracoviště, resp. okamžikem možného zahájení specializované nemocniční léčby,“ uvedl MUDr. Jan Lejsek s tím, že u mnoha urgentních stavů má právě časový faktor podstatný význam. „Komprese časové osy od vzniku úrazu nebo onemocnění k zahájení léčby, kterou v současnosti není možné zahájit přímo na místě zásahu záchranné služby, je zásadní např. u infarktu myokardu, cévní mozkové příhody nebo závažného úrazu. Dále odpadne manipulace s pacientem při jeho přenášení z vrtulníku do sanitního vozu spojená s nutnou výměnou nosítek, navíc snesitelnost tohoto transferu závisela na aktuálních meteorologických podmínkách,“ doplnil MUDr. Jan Lejsek. Pacienta si záchranáři s lékaři liberecké nemocnice předají v tzv. příjmové místnosti.

„Otevření heliportu a příjmové místnosti umožní centralizaci příjmu těžkých pacientů přivezených vrtulníkem do liberecké nemocnice,“ pokračovala MUDr. Ivana Zýková z anestezilogicko-resuscitačního oddělení, která zároveň vysvětlila k čemu příjmová místnost slouží. „Tato příjmová místnost bude přístrojově vybavena pro poskytování péče o pacienty v akutním ohrožení života. Po předání leteckou záchrannou službou proběhne iniciální zajištění a v některých případech i diagnostika těchto pacientů prováděná lékaři ARO. Po tomto zajištění budou pacienti transportováni týmem ARO na cílová pracoviště dle jejich diagnózy. Tento systém zlepší a zrychlí péči o tyto pacienty se život ohrožujícími stavy v naší nemocnici,“ shrnula MUDr. Ivana Zýková.

Stavba heliportu přišla celkově na 41 miliónu korun a Krajská nemocnice Liberec na ni získala dotaci z Integračního operačního programu Evropské unie ve výši 29,75 miliónu korun, zbývající částku zaplatila z vlastního rozpočtu. „Stavba byla pro společnost výzvou svým pojetím, účelem i technickým řešením. Jsme rádi, že jsme se úkolu zhostili a věříme, že stavba bude sloužit svému účelu bez závad,“ zmínil za dodavatele stavby jednatel stavební společnosti CL-EVANS Ing. Jan Neužil. Zároveň s tím upřesnil, že stavba trvala 11 měsíců pouze kvůli tomu, že probíhala v zimním období a její dokončení bylo možné, až pominou nepříznivé klimatické podmínky.

Liberecký heliport je ojedinělou samostatně stojící 20 metrů vysokou stavbou, na kterou mohou dosednout i těžší záchranářské vrtulníky o celkové hmotnosti max. 6 400 kilogramů. „Heliport je koncipován tak, že vrtulník dosedne na automaticky vyhřívanou železobetonovou kruhovou desku o průměru 30 metrů, která je ocelovou lávkou spojena s pátým patrem pavilonu chirurgických oborů. Heliport je osazen 30 světelnými návěstidly plochy TLOF/FATO, 10 světelnými návěstidly přibližovacího systému APAPI a 4 světelnými návěstidly sestupového systému APAPI,“ popsal vedoucí oddělení investic Krajské nemocnice Liberec Tomáš Martenek s tím, že provoz heliportu je koncipován jako celoroční pro denní i noční provoz.

Stavba na třech nohách nabízí veřejnosti i volně přístupnou plošinu, která je ve výšce okolo pěti metrů od země. „Druhá plošina ve výšce 17,5 metru je určena pouze pro technické účely, nachází se na ní rozvody veškerých instalací a bude veřejnosti nepřístupná,“ doplnil vedoucí oddělení investic. Ocelový skelet heliportu váží 230 tun a spojovací lávka dalších 31,5 tuny.

 

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588