Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Obnovená krajská tripartita začala pracovat

05. 11. 2014

V sídle kraje se v pondělí 3. listopadu uskutečnilo úvodní jednání Rady hospodářské a sociální dohody Libereckého kraje (RHSD), tedy tzv. krajské tripartity. Na zasedání byl schválen Statut a Jednací řád a zvoleni předseda a dva místopředsedové. Hovořilo se také o tématech, kterými se tripartita na svých jednáních bude zabývat.

Zasedání svolal hejtman Libereckého kraje. Členy tripartity jsou zástupci LK, zástupci zaměstnanců (odbory) a zástupci zaměstnavatelů, přičemž každý z těchto tří členů má v RHSD po sedmi zástupcích.

Předsedou byl zvolen hejtman Martin Půta, místopředsedy Petr Mendl za zaměstnance (odbory) a Markéta Heroutová za zaměstnavatele. Poté členové tripartity projednali své návrhy na okruhy témat, kterým by se chtěli na jednáních, jež by se měla konat zpravidla třikrát do roka, věnovat. Vedle vývoje zaměstnanosti a změn na trhu práce to budou například aktuální problémy hospodaření a rozvoje kraje, školství, dopravy nebo zdravotnictví. V případě potřeby se krajská tripartita, na základě iniciativy některého z členů, sejde kdykoliv, nejpozději ovšem do 30 dnů.

„V Libereckém kraji, jako jednom z mála krajů v České republice, tripartita dosud nepracovala. O obnovení činnosti jsme hovořili na zářijovém jednání s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou. Naším cílem je krajskou tripartitu rozpohybovat,“ říká hejtman LK Martin Půta.

Tripartita na pondělním jednání také zvolila své tři zástupce na jednání všech krajských tripartit s předsedou vlády, které se uskuteční 10. listopadu 2014 v Praze. Členové účastí na tomto jednání pověřili hejtmana Martina Půtu, Petra Mendla za odbory a Miroslava Václavíka za zaměstnavatele.

První jednání se dále zabývalo zprávou o aktuálním stavu zaměstnanosti v Libereckém kraji. Jako host byla přizvána Helena Adamcová, která je pověřena řízením krajské pobočky Úřadu práce ČR pro LK. Diskutována byla zejména nezaměstnanost mladistvých a vývoj nabídky pracovních příležitostí v oblastech s problematickou dopravní dostupností, jako je například Frýdlantsko.

Další jednání RHSD je zatím plánováno na polovinu ledna 2015.

Členové Rady hospodářské a sociální dohody Libereckého kraje (RHSD) 
(stav k 3. 11. 2014)

Členové za Liberecký kraj:

 1. Martin Půta – předseda RHSD
 2. Marek Pieter
 3. Alena Losová
 4. Ivana Hujerová
 5. Petr Tulpa
 6. zatím neobsazeno
 7. zatím neobsazeno

Členové za stranu zaměstnanců (odbory):

 1. Petr Mendl – místopředseda RHSD (Odborový svaz KOVO)
 2. Tomáš Svolínský (Odborový svaz DLV – dřevo, les, voda)
 3. Helena Svobodová (ČMOS školství)
 4. Vilém Válek (Odborový svaz hornictví)
 5. Viktor Walter (Odborový svaz ECHO – energetici, chemici)
 6. Hana Vilímová (Odborový svaz zdravotnictví)
 7. Jan Čivrný (Odborový svaz sklářství)

Členové za stranu zaměstnavatelů:

 1. Markéta Heroutová – místopředsedkyně RHSD (Regionální manažer Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj)
 2. Pavel Juříček (předseda představenstva Brano Group, a.s., viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR)
 3. Ludvík Karl (generální ředitel a předseda představenstva Preciosa, a.s.)
 4. Jan Bernard (jednatel Bohemka s.r.o., regionální zástupce Svazu obchodu a cestovního ruchu)
 5. Miroslav Václavík (generální ředitel VÚTS a.s.)
 6. Eva Zítková (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Regionální agrární rada Libereckého kraje)
 7. Martin Hájek (generální ředitel a předseda představenstva MZ Liberec a.s.)

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624