Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Od 14. července do konce srpna neprojedou řidiči kvůli opravám na silnici z Raspenavy do Mníšku

11. 07. 2014

Z důvodu nutných uzavírek v Mníšku a Oldřichově nebude možný průjezd po silnici z Raspenavy přes Oldřichovské sedlo do Mníšku v termínu od 14. července do cca 28. srpna.

Na  uvedeném úseku bude opravováno 5 propustků, budou se zpevňovat příkopy a opravovat vozovka. Oprava propustků a silnice v Oldřichově v Hájích vyplynula z bleskových povodní v červnu 2013. Termín úplné uzavírky byl vybrán na prázdniny z důvodu menšího dopravního vytížení silnice III/2904.

„Pro úplnou uzavírku je zásadní a časově nejnáročnější objekt propustku za oldřichovským Ekocentrem, ve směru od Liberce, který musí být, kvůli poškozené staré klenbě celý zdemolován, odstraněn a následně postavena betonová konstrukce nového propustku,“ informoval ředitel Krajské správy silnic LK Jan Růžička s tím, že akce je financována z programu SFDI Povodně 2013, z 85% hrazeno ze SFDI, 15% z financí Libereckého kraje, kdy čerpání musí být uzavřeno v letošním roce.

“Jinak Liberecký kraj o dotaci v celkové hodnotě 4 626 358 Kč přijde,“ zdůraznil krajský radní Vladimír Mastník a potvrdil, že objízdná trasa je navržena jedinou možnou cestou, po silnici I/13 do Frýdlantu a po silnicích II/291 a III/2909 zpět do Oldřichova v Hájích.

„Z výše uvedených důvodů vyplývá, že realizace akce je nezbytná,“ dodal  a připomněl, že složky IZS již byly informovány a zároveň budou osloveny Magistrátem města Liberec, který uzavírku povoluje.

„Většina uvedených objektů bude opravena za částečné uzavírky, ale poloha tohoto propustku bohužel neumožňuje vedení jednoduché objízdné trasy. Každý, kdo zmíněnou lokalitu zná, ví, že  oldřichovská silnice III/2904 nemá žádnou jednoduchou paralelní variantu. Takže máme na výběr - buď rezignujeme na dotaci a opravy na této silnici neprovedeme, anebo se stavbu pokusíme letos realizovat, “ upozornil radní a připomněl, že s dodavatelem stavby, společností Eurovia CS, a.s.,  kraj i správa silnic jednaly a bylo  přislíbeno, že  se stavbaři pokusí co nejvíce čas potřebný pro úplnou uzavírku minimalizovat. Po této celkové uzavírce bude ještě následovat částečná uzavírka (po půlkách) a to od 30. 8.2014 do 30. 9. 2014.

„Ještě jednou se  omlouváme, vynasnažíme se  dopady  silničních staveb, a je jich v současnosti  rozpracováno na 90 ve vlastnictví  Libereckého kraje v celkové hodnotě více než 1, 5 miliardy korun, co nejvíce zmírňovat," uzavírá Vladimír Mastník 

Informace o aktuálních dopravních omezeních a uzavírkách na silniční síti Libereckého kraje ve správě KSSLK, včetně popisu objízdných tras, naleznete na adrese: http://www.dopravniinfo.cz/

Vlakové spojení – Liberec - Frýdlant a zpět Cena: 43 Kč Doba jízdy: 27 min

Odjezdy z Liberce: první 5: 33, poslední 22:33 hod.

Odjezdy z Frýdlantu: první 4:27, polední 21. 53 hod.

Liberec – Hejnice a zpět  - Cena: 43 Kč Doba jízdy: 40 min

Objížďkové jízdní informace autobusů jezdících přes Oldřichov

 KORID LK informuje - Z toho důvodu jsme nuceni přikročit v autobusové dopravě k opatřením:
- linka 072 Liberec – Fojtka pojede do Oldřichova pouze k ekocentru (ráno vždy, odpoledne pouze pro výstup) až po otevření silnice v Mníšku, tj. od 28. 7.
- linka 659 Liberec, PZJ – Raspenava – Nové Město – Hejnice pojede velkou objížďkou přes Frýdlant (a Novoměstskou), z toho důvodu jsme dojednávali se Správou železniční dopravní cesty, aby vlaky vyčkali příjezdu autobusů z průmyslové zóny JIH (a naopak)
- cestující jedoucí do Oldřichova nebo Luhu jsou odkázání na tento přestup
- cestující jedoucí do Raspenavy nebo Hejnic mohou využít těchto přestupů také
- jediným spojem, u kterého zkusíme ponechat přípoj v Raspenavě, je posilový spoj ráno, který odjíždí ve 4:53 z Raspenavy
- linka 659 nepojede přes Pavlovice, ale po obchvatu
- v důsledku dalších uzavírek (Liberec, České Mládeže, chystané semafory v Ludvíkově) může linka 659 nabírat zpoždění
- z důvodu nutných časových posunů budou přerušeny návaznosti mezi autobusy linky 659 a vlaky v Hejnicích (využíváno pro spojení z N. Města do Luhu)
- z oběhových důvodů byl posunut také spoj 651/25 z Frýdlantu do Hejnic (nově odj. až z AN o 5´dříve, tj. v 19:44).
Upravené jízdní řády najdete na www.iidol.cz

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588