Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením schválen

27. 08. 2014

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 26. 8. 2014 schválilo Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2014 - 2016.

Dokument reaguje na potřeby a problémy, s nimiž se osoby se zdravotním postižením běžně potýkají,  a prosazuje komplexní přístup k řešeních těchto problémů. Klade důraz na úzkou spolupráci Libereckého kraje s organizacemi osob se zdravotním postižením zastřešených Národní radou osob se zdravotním postižením, a to na národní, krajské i regionální úrovni.

Problematika životních podmínek občanů se zdravotním postižením je nadresortní a zasahuje do řady kompetenčních oblastí orgánů kraje. Tomu odpovídá struktura dokumentu, v němž jsou stanové úkoly začleněny do následujících oblastí:

  • osvětová činnost,
  • oblast zpřístupňování staveb, dopravy a informací,
  • oblast vzdělávání a školství
  • oblast zdravotnictví a zdravotní péče,
  • oblast sociálních věcí,
  • zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
  • oblast kultury, sportu a volnočasových aktivit.

Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2014 – 2016 je dokument, kterým Liberecký kraj vyjadřuje svůj záměr zabývat se potřebami osob se zdravotním postižením a podporovat vytváření rovných podmínek pro občany se zdravotním postižením na území kraje s cílem zlepšovat kvalitu jejich života.

 

Ing. Sochová Jitka
jitka.sochova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226338
Mobil: 739541522

Další zprávy

Aktuálně z Facebooku

Aktuálně z Twitteru

Youtube

SoundCloud

Nejbližší akce