Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Protipovodňová analýza přinesla více jak 140 konkrétních řešení. 26 se dočká detailního zpracování

08. 06. 2015

Do druhé fáze vstoupily na Frýdlantsku práce na protipovodňové analýze, která má všem osmnácti obcím Frýdlantského výběžku ukázat, jak konkrétně se mohou chránit před velkou vodou. Ze zhruba 140 navrhovaných řešení, které z první části projektu vzešly, do té druhé postoupilo 26 nejefektivnějších. Vybraná opatření schválila k dalšímu rozpracování v úterý 2. června na zasedání Mikroregionu Frýdlantsko v Zámeckém pivovaru ve Frýdlantu převážná část členů.

Podkladová analýza a vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko začala vznikat v únoru. „Během první části procházeli odborníci celé sledované území, zajišťovali geologické podklady, shromažďovali hydrologická data. Sestavovali také matematické hydrodynamické modely všech významných toků Frýdlantska a stanovovali srážkotokový model. Na základě získaných dat pak navrhli sérii řešení pro každou jednotlivou obec. Celkem jich bylo téměř 140,“ popsal za jednoho ze zhotovitelů analýzy, firmu VRV, a. s. ředitel divize 02 Jan Cihlář.

Z tohoto poměrně vysokého čísla pak bylo s ohledem na jejich efektivnost a realizovatelnost vybráno 26 takových řešení, která budou podrobněji rozpracována. „Půjdeme do větších technických detailů, zpracujeme návrhy, zpřesníme pozemkovou držbu, chybět nebudou biologické průzkumy, vazba na přírodu a podobně. Uděláme všechno proto, abychom zajistili, že opatření budou realizovatelná,“ doplnil Jan Cihlář.

Podle místopředsedy Mikroregionu Frýdlantsko a zároveň starosty největšího města výběžku Dana Ramzera jsou opatření vybrána tak, aby se dotkla maximálního počtu obcí a lidí. „Už na začátku jsme předesílali, že naším cílem je opatření násobit. Začínáme pod Jizerskými horami a jdeme dál po toku. Tak aby už na začátku mohla opatření vodu co nejvíce zadržet a zpomalit a dál po proudu se jí dostalo co nejméně,“ vysvětlil.

Například ve Frýdlantu je ve 26 navrhovaných řešení zahrnuto odvodnění Zámecké ulice. "Je tam nutné opravit vodoteč, která teče podél ulice za jednotlivými domy v zahradách. Je neošetřená, má za následek podmáčené zahrady a voda tam špatně odtéká,“ doplnil Dan Ramzer. Další protipovodňová opatření nejsou zatím ve Frýdlantu tak akutní, protože řadu těch důležitých provedlo město v rámci odstraňování povodňových škod po roce 2010.

Analýza, která zpracuje konkrétní návrhy na efektivní protipovodňová opatření, má přijít na 11 175 818 korun, 90% nákladů bude hrazeno z Operačního programu životního prostředí. O zbylou část se dělí jednotlivé obce Mikroregionu Frýdlantsko a Liberecký kraj.

V budoucnu prospěje analýza oblasti nejen konkrétními vypracovanými projekty na jednotlivá opatření, se kterými pak budou mít starostové podstatně větší šanci uspět při získávání dotací. „Ku prospěchu ale budou i ta opatření, která nejsou dále zpracovaná. Bude to takový seznam toho, co ještě lze pro lepší ochranu před velkou vodou v regionu udělat. Nemají sice už tak velký efekt pro velké území, nicméně pořád má smysl je udělat v rámci zlepšení podmínek v té které obci,“ uzavřel Jan Cihlář.

 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215