Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada kraje schválila zapojení státního podílu dotace na liniové akce financované v rámci programu na obnovu škod po povodni v roce 2010

28. 05. 2014

Rada LK se usnesla předložit žádost Libereckého kraje o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou" na čtyři liniové stavby:

-          silnice II/592 Chrastava (I. etapa),

-          silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov,

-          silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa),

-          silnice III/03513 a III/0357 Víska – Višňová - Poustka.

Zastupitelstvo kraje schválilo podání žádosti a podíl Libereckého kraje pouze za předpokladu kladného vyřízení těchto žádostí a poskytnutí dotace Ministerstvem pro místní rozvoj ve výši 50 % nákladů a schváleno předložení žádosti o dotaci do programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou" do výše 723.350.000 Kč se závazkem úhrady podílu Libereckého kraje do výše 50 % nákladů 361.675.000 Kč v rámci rozpočtů kraje na léta 2012 až 2014.

Liberecký kraj obdržel v únoru letošního roku od Ministerstva pro místní rozvoj 4 ks změnových rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou.

„Jedná se o výše uvedené akce na silnicích II. a III. třídy, které byly poškozené povodněmi v roce 2010,“ připomněl radní Vladimír Mastník.

Liberecký kraj vyčerpal převážnou část dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na výše uvedené 4 projekty v loňském roce (celkem: 232.879,69 tis. Kč). Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50 % uznatelných nákladů na akci „silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice – Dětřichov“ byla Libereckým kraje vyčerpána celá v roce 2013.

Dle zaslaných změnových rozhodnutí zbývá vyčerpání dotace na zbývající 3 projekty do výše 76.564,575 tis. Kč. 

Dokončení výše uvedených akcí se předpokládá:

-          silnice II/592 Chrastava (I. etapa) - červen

-          silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice – Dětřichov - červenec

-          silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) – červen

-          silnice III/03513 a III/0357 Víska – Višňová – Poustka – září

 

Dále byly zahájeny liniové akce, které jsou financovány z programu Ministerstva pro místní rozvoj "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou" v režimu 85 % dotace a 15 % podíl kraje. U těchto akcí se očekává státní podíl dotace v srpnu letošního roku.

-          silnice II/592 Chrastava (II. etapa) – dokončení 09/2015

-          silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa) – dokončení 09/2015

-          silnice III/27252 Chrastava, Vítkov - dokončení 09/2015

-          silnice II/290 – Bílý Potok pod Smrkem – mosty a opěrná zeď- dokončení 09/2015 

Viz také: http://www.youtube.com/watch?v=RJql6adInZg

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588