Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada se shodla na principech podpory sportu v Libereckém kraji v příštím období

05. 02. 2014

Rada Libereckého kraje projednala návrh Strategie podpory sportu v Libereckém kraji 2013 - 2016, který zpracovala a předložila Sportovní komise Rady Libereckého kraje. Radní se shodli na základním rámci pro podporu sportovních aktivit v příštích dvou letech, kdy by pro tuto oblast mohla být uvolněna částka v minimální výši 30 mil. Kč.
„Jsem rád, že takový dokument konečně vznikl, a že vedení kraje odsouhlasením těchto hlavních zásad umožní v příštím období podpořit sportovní aktivity,“ uvedl předseda sportovní komise Vladimír Boháč, který byl projednání přítomen.
„Předložený materiál bude nutné ještě dopracovat o jasná pravidla pro tzv. přímou podporu, která by se měla stát rovnocenným zdrojem vedle dotačního fondu,“ doplnila statutární náměstkyně hejtmana pro resort zdravotnictví, tělovýchovu a sport Zuzana Kocumová. Upravené znění Strategie podpory sportu v Libereckém kraji 2013 – 2016 bude předloženo k projednání ve Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport, následně pak radě kraje a zastupitelstvu.

Viz také video: http://youtu.be/tucNaP-piVg

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624