Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Regionální výrobci žádají kraj o téměř čtyřmiliónovou dotaci

06. 02. 2015

V polovině ledna byla ukončena výzva k předkládání žádostí do dotačního programu Libereckého kraje na podporu regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel.

Celkem 58 regionálních výrobců či řemeslníků zažádalo o částku v souhrnu ve výši téměř 3 800 000 Kč.  V rozpočtu kraje je však pro tento program určena pouze částka 1 420 000 Kč, což je o přibližně  2 380 000  Kč méně než by výrobci a řemeslníci potřebovali.

Letošní novinkou dotačního programu je například možnost  pořízení strojů, nástrojů a vybavení nebo jejich oprava, což vyplynulo ze zkušeností z předchozí výzvy. Věříme, že tímto podprogramem alespoň částečně usnadníme drobným živnostníkům jejich práci v našem regionu, “ uvedla Ivana Hujerová, radní Libereckého kraje pro resort regionálního rozvoje, evropské projekty a rozvoj venkova, která  má péči o regionální výrobce za svůj resort na starosti.

Regionální výrobci mohli žádat i o dotaci na různé formy  prezentace svých výrobků, na pronájem ploch při  výstavách, pořízení etiket, na aktualizaci či zřízení e-shopu či na nezbytné  zkoušky atd.

 

Co se bude dít se žádostmi dále?

„V březnu zasedne hodnotitelská komise složená z členů Výboru hospodářského a regionálních rozvoje, který provede návrh na přidělení finanční podpory. Konečné slovo má zastupitelstvo kraje, které bude o výši dotací jednotlivým příjemcům rozhodovat  na konci dubna,“ popsala postup vyhodnocování žádostí radní s tím, že jednotliví žadatelé budou informování o finálním rozdělení podpory v průběhu května.

Připomněla také, že žádosti  o dotaci mohli předkládat držitelé značky místní produkce z Libereckého kraje (Regionální produkt Český ráj, Regionální produkt Jizerské hory, Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj, Originální produkt Krkonoše) a držitelé ocenění Výrobek roku Libereckého kraje, Regionální potravina Libereckého kraje a Nositel tradice lidových řemesel.

 

Liberecký kraj také již po druhé oslovil regionální výrobce a řemeslníky s výzvou o předložení svých výrobků, které by se mohly stát „oficiálním reklamním předmětem Libereckého kraje“.  Termín přihlášek je do 25. února.

 „Smyslem této iniciativy je rovněž podpořit práci živnostníků žijících a pracujících v našem regionu,“ zdůraznila radní.

Všechny přihlášené výrobky projdou počátkem března zhodnocením početnou porotou z řad zástupců Libereckého kraje. Výrobky s největším ohlasem, budou zařazeny do Katalogu regionálních reklamních výrobků pro rok 2015 a počátek roku 2016.

Kontaktní osobou je Tereza Šímová, kancelář č. 422, 4. patro budovy Krajského úřadu LK, e-mail: tereza.simova@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 552, mob. 778 533 961.

Zájemci, kteří chtějí aktivitu Libereckého kraje podpořit a následovat, si pak mohou vybrané předměty objednávat přímo u výrobců – kontakty jsou uvedeny v katalogu.

Odkaz na Katalog regionálních reklamních předmětů pro rok 2014 zde: 
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/public/files/Katalog_regionalnich_vyrobku.pdf

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588