Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Stavba Evropského domu finišuje

05. 04. 2017

Rekonstrukce budovy „E“ na kancelářský objekt, pojmenovaný jako Evropský dům, bude dokončena v polovině května letošního roku. V průběhu stavby se objevily nutné práce navíc, které byly řešeny třemi dodatky. Původní cena 76,7 mil. Kč (bez DPH) za stavební práce se zvýší o 3,1 mil. Kč, což představuje 4,09 %. 

„K vyšší ceně za rekonstrukci budovy došlo zejména kvůli požadavkům budoucích nájemců, což jsme při zadání stavby nemohli předvídat. Jedná se třeba o úpravu dispozičního řešení zasedacích místností nebo doplnění jejich vybavení. Dochází také k úpravě vstupu do budovy nebo propojení informačních technologií. Další úpravy se týkají sestavy střešních a stropních panelů, nerovnosti fasád, ale také nového napojení na teplárnu nebo vyřešení odvodu splaškových vod z objektů, kdy se vůbec nedochovaly původní výkresy z dob stavby tohoto objektu,“ popisuje Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek s tím, že se ve velké míře jedná o nedostatky, které stavebně technický průzkum nemohl v původním stavu budovy předem odhalit.

Konkrétně Rada Libereckého kraje včera projednala a schválila část, třetí dodatek, navýšení celkové rekonstrukce budovy o částku 445.285 Kč.

Celkový nárůst ceny stavby je o 4,09 %, což je v porovnání s řadou staveb velice nízká hodnota a svědčí o tom, že rekonstrukce byla kvalitně připravena. Na stavbě se dělají pravidelně kontrolní dny za účasti zadavatele, dodavatele, technického dozoru i supervizora. „Pro srovnání, některé významné stavby zaznamenaly vyšší procento víceprací. Například u stavby hospice došlo k navýšení původní ceny o 6,2 %, rekonstrukce gymnázia v Jilemnici se zvedla o cca 20 %. Určitý nárůst ceny díla byl zaznamenán i na stavbách na zelené louce, kdy se u těchto novostaveb vždy předpokládá nižší objem víceprací než u rekonstrukcí,“ vysvětluje Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku.

„Cena 96.647.437 Kč včetně DPH je již konečná a my očekáváme zdárný průběh dokončení rekonstrukce včetně kolaudace tak, aby se smluvní partneři mohli do objektu nastěhovat ve slíbených termínech, tedy v průběhu letošních letních měsíců,“ uzavírá náměstek Pieter.

Shrnutí:

Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt byla zahájena v dubnu loňského roku s délkou trvání 52 týdnů.

Původní cena dle soutěže jako cena smluvní byla ve výši 76.733.244 Kč bez DPH.

Vícepráce za celý průběh stavby jsou ve výši 5.266.382 Kč a méněpráce ve výši 2.125.711 Kč, z čehož vyplývá, že absolutní nárůst ceny díla je ve výši 3.140.671 Kč, což představuje 4,09 %

Finální termín dokončení stavby je 15. 5. 2017.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624