Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Střední školy od příštího roku nabídnou nové obory

07. 09. 2016

Rada Libereckého kraje na svém zasedání dne 6. září projednala návrhy středních škol, které kraj zřizuje, na zápis nových oborů vzdělání nebo úpravy kapacit oborů stávajících. Při rozhodování vycházela především z požadavků zaměstnavatelů a potřeb trhu práce, uplatnitelnosti absolventů a zvláštností jednotlivých regionů. Pokud změny schválí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, odrazí se již v následujícím přijímacím řízení. Dalším krokem ke zlepšení spolupráce se zaměstnavateli bylo navržení zástupců zaměstnavatelů do školských rad středních škol.

Oborové změny se týkají několika středních škol v celém kraji. Zajímavý a v kraji ojedinělý obor vzdělání  - Požární ochrana - zapíše Integrovaná střední škola v Semilech. Absolventi se uplatní při výkonu služby v jednotkách požární ochrany, především jako velitelé jednotek, při plnění speciálních služeb v jednotkách požární ochrany, v oblasti požární prevence nebo v oblasti ochrany obyvatelstva. U jedné změny v této škole tentokrát nezůstane, dalším novým oborem bude Obráběč kovů, jehož otevřením se vychází vstříc zaměstnavatelům v regionu, kteří absolventy tohoto oboru požadují. Výuka ve škole bude propojena s odborným výcvikem v reálných podmínkách firem, spolupráci v této věci přislíbila strojírenská firma Charvát Axl.

Střední zdravotnická škola v Turnově bude v příštím roce přijímat žáky do atraktivního oboru vzdělání Masér sportovní a rekondiční. Ke změně dojde i v České Lípě, kde Střední průmyslová škola uvítá od příštího září žáky v oboru Elektrotechnika se zaměřením na mechatroniku. „Technické vzdělání s tímto zaměřením je perspektivní, absolventi totiž získají propojeně znalosti ze čtyř hlavních oblastí - strojírenství, elektrotechniky, automatizace a informačních technologií. Nejen aktuálně, ale i v budoucnu najdou vysoké uplatnění hlavně ve specializovaných pozicích, u kterých je vyžadována multioborová kvalifikace, a to právě z důvodu stále rostoucích požadavků na vyšší míru automatizace,“ dodává k této změně Alena Losová, radní resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Vznik tohoto oboru podporuje společnost Sauer Žandov. Poté, co ministerstvo školství neschválilo zápis oboru šestileté gymnázium, bude moci Gymnázium v Jablonci nad Nisou v ulici U Balvanu po několika letech přijmout vyšší počet uchazečů o studium čtyřletého gymnázia, jeho kapacita se navýší.

Rada Libereckého kraje také projednala změny ve školských radách, kdy na místa zástupců zřizovatele jsou nominováni zástupci zaměstnavatelů. Na tomto kroku se kraj dohodl se Svazem průmyslu a dopravy ČR. Školské rady se zřizují na základě školského zákona a jsou v nich zastoupeni rovným dílem zástupci zřizovatele, žáků a jejich zákonných zástupců a pedagogických pracovníků školy. Její rolí je podílet se na správě a rozvoji školy, usměrňovat zaměření výuky, projednávat základní dokumenty školy a podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

Na libereckou textilní průmyslovku tak míří zástupce společnosti DIRECT ALPINE. VOŠ sklářská a Střední škola Nový Bor bude mít zástupce ze společnosti Crystalex CZ, obdobně je tomu i v případě Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy Jablonec nad Nisou, kde bude působit zástupce Preciosy. Do školské rady Střední školy a Mateřské školy Liberec je pak nominován zástupce společnosti GRUPO ANTOLIN Bohemia a v případě Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant zástupce společnosti BENTELER ČR.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624