Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Vítězem soutěže Vesnice roku 2014 Libereckého kraje je obec Rádlo

27. 06. 2014

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2014 v Libereckém kraji se stalo Rádlo. Rozhodla o tom hodnotitelská komise, která ocenila zejména komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti vzdělávání, mládeže, spolkového života a životního prostředí.

 „V Libereckém kraji se do letošního ročníku soutěže přihlásilo 19 obcí, což bylo o 3 více než v loňském ročníku. V jubilejním dvacátém ročníku soutěže se o titul Vesnice roku 2014 utkalo pět obcí z Českolipska, čtyři obce z Jablonecka, čtyři z Liberecka a šest ze Semilska,“ sečetla příznivá čísla  Ivana Hujerová, členka Rady LK, jejíž resort společně s ostatními subjekty soutěž Vesnice roku Libereckého kraje pořádá.

A právě do jabloneckého okresu putuje zlatá stuha za vítězství v krajském kole. Desetičlenná krajská komise hodnotitelů navštívila během pěti dnů od 18. do 25. 6.2014 všechny přihlášené vesnice. Každá obec měla na svou prezentaci maximálně 2 hodiny. Komise provedla hodnocení na základě prezentace, prohlídky obce a materiálů, které obce předložily společně s přihláškou do soutěže, a dne 25. 6. 2013 rozhodla o udělení cen.

Rádlo za vítězství v krajském kole obdrží vedle zlaté stuhy a postupu do republikového finále také finanční ocenění ve výši 500.000,-  Kč. Slavnostní předání ocenění proběhne 27. srpna tohoto roku přímo ve vítězné obci, tj. v Rádle.

„Mezi 31. srpnem a 6. zářím navštíví Rádlo celostátní komise soutěže, která následně ze třinácti finalistů vybere letošního vítěze soutěže. Poté 20. září 2014 na luhačovickém Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů „Písní a tancem“ oznámí ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová vítěze soutěže Vesnice roku 2014,“ upozornila radní.

V soutěži Vesnice roku se každoročně udílí i další ocenění, spojená s možností dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova ve výši 300 tisíc korun. Modrou stuhu za společenský život získal Prysk z Českolipska, bílou stuhu za činnost mládeže získalo Pulečný, který se stejně jako vítězná obec nachází na Jablonecku. Oranžová stuha za spolupráci obce se zemědělským subjektem putuje do obce Bozkov na Semilsku a zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí se budou moci pochlubit v Ralsku na Českolipsku.

 

Umístění účastníků krajského kola soutěže Vesnice roku 2014 v Libereckém kraji

 

Zlatá stuha – krajský vítěz

Obec: Rádlo (okres Jablonec nad Nisou)

Odůvodnění: Za komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti vzdělávání, mládeže, spolkového života a životního prostředí se zvláštním zřetelem na činnost školy a spolků.

Modrá stuha – za společenský život

Obec: Prysk (okres Česká Lípa)

Bílá stuha – za činnost mládeže

Obec: Pulečný (okres Jablonec nad Nisou)

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí

Obec: Ralsko (okres Česká Lípa)

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Obec: Bozkov (okres Semily)

Cena naděje pro živý venkov - ocenění za místní spolkový život a občanskou společnost                       Obec: Všeň (okres Semily)

Skokan roku

Obec: Zlatá Olešnice (okres Jablonec nad Nisou)

Ocenění za rozvoj venkova

Obec: Mříčná (okres Semily)

Diplom za moderní knihovnické a informační služby

Obec: : Dlouhý Most (okres Liberec)

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky

Obec: Kruh (okres Semily)

 

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova:

Kategorie A

Obec: Bozkov (okres Semily) – rekonstrukce roubené stavby čp. 39, hostince „Dřevěnka“

Kategorie B

nebyla udělena

Kategorie C

nebyla udělena

Diplom za obnovu technických památek

Obec: Pěnčín (okres Liberec)

Diplom za podporu turistického ruchu

Obec: Karlovice (okres Semily)

Diplom za zachování tradic místní školy

Obec: Tatobity (okres Semily)

Diplom za výstavbu zázemí pro Sbor dobrovolných hasičů

Obec: Všeň (okres Semily)

Diplom za podporu sportovních aktivit

Obec: Albrechtice v Jizerských horách (okres Jablonec nad Nisou)

Diplom za obnovu infrastruktury po povodních

Obec: Bílý Potok (okres Liberec)

Diplom za prohlubování kladného vztahu mládeže ke své obci

Obec: Kravaře (okres Česká Lípa)

Diplom za  podporu obce při výchově a vzdělávání mládeže                                                                                Obec: Polevsko (okres Česká Lípa)

Diplom za příkladnou péči o životní prostředí

Obec: Osečná (okres Liberec)

Diplom za výsadbu alejí v krajině

Obec: Zahrádky (okres Česká Lípa)

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588