Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Výzva k předkládání žádostí o dotace na podporu projektů v oblasti životního prostředí

15. 08. 2014

Resort životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje vyhlašuje ke dni 15. 8. 2014 výzvu k předkládání žádostí o dotace z Programu resortu životního prostředí a zemědělství Dotačního fondu Libereckého kraje na podporu projektů v oblasti životního prostředí.

Obec či jiný oprávněný žadatel mohou podat žádosti do následujících podprogramů Programu resortu životního prostředí a zemědělství:

Podprogram 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty

Podprogram 8.2 – Podpora ochrany přírody a krajiny

Z podprogramu 8.1 na podporu ekologické výchovy a osvěty je možné získat dotaci např. na podporu činnosti středisek ekologické výchovy a škol, osvětovou a publikační činnost, školní a studentské práce s tématikou ochrany životního prostředí či organizaci akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti.

Z podprogramu 8.2 na podporu ochrany přírody a krajiny  lze financovat projekty, které se týkají zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně, praktická opatření k ochraně živočichů, rostlin a péče o biotopy, činnost zařízení věnujících se péči o zvířata v nouzi, ale velký zájem je zejména o obnovu drobných památek v krajině.

Žádosti o dotaci musí být doručeny v elektronické a písemné podobě nejpozději do 30. září 2014 do 14.00 hod. (tj. datum doručení na podatelnu Krajského úřadu Libereckého kraje).

Podrobné podmínky jsou uvedeny ve výzvách k jednotlivým podprogramům na webových stránkách Libereckého kraje http://www.kraj-lbc.cz/dotacni_fond_LK  

Žádosti je možné konzultovat nejpozději do 29. září 2014.

V předchozích letech byla z dotace na podporu ekologické výchovy a osvěty vybudována Včelí naučná stezka Jana hraběte Harracha, o kterou je mezi návštěvníky Harrachova velký zájem. Viz mapka v příloze.

http://www.vcelistezka.cz/popis-trasy-co-na-vas-ceka/

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624