Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Webový portál České školní inspekce může pomoci s výběrem školy

07. 01. 2015

(TZ Česká školní inspekce) Česká školní inspekce nabízí rodičům využít možnosti nového informačního systému s názvem InspIS PORTÁL. Stačí vyplnit jednoduchý formulář a systém vygeneruje přehled všech dostup-ných škol, které odpovídají zadaným požadavkům, doplněný navíc také o inspekční zprávy.


InspIS PORTÁL na jednom místě shromažďuje užitečné a co možná nejkomplexnější informace o všech školách, které jsou zapsané ve školském rejstříku. Od mateřských škol až po konzervatoře a vyšší odborně školy, od škol veřejných přes školy soukromé a církevní. Základní podmínkou vyhledá¬vání je vyplnit do přednastaveného formuláře „druh školy" a místopisně upřesnit kraj, město/obec, případně ulici. Sys¬tém však umožňuje využívat i pokročilé filtry, které lze navíc libovolně kombinovat (např. velikost školy, bezbariérový pří¬stup, dopravní dostupnost, roční školné, výuka cizích jazyků nebo přítomnost specialistů). Kromě základních informací o škole, jako je adresa, kontakty či odkaz na webové stránky školy, je zobrazena také charakteristika školy, včetně posky¬tovaného vzdělání, a další zajímavé dokumenty související se vzděláváním, jako jsou například školní vzdělávací programy, výroční zprávy školy, rozvrhy hodin apod.
Za údaje uvedené v systému ručí školy, které je do něj také samy zadávají, a to na základě dobrovolnosti. Vždy tedy záleží na tom, jak pečlivě a zodpovědně k zadávání údajů do systému InspIS PORTÁL ředitelky a ředitelé konkrétních škol přistoupí. Správně a úpl¬ně vyplněné položky systému InspIS PORTÁL by měly být dobrou vizitkou každé školy s cílem poskytovat ve¬řejnosti co nejúplnější informace. Aby systém poskyto¬val rodičům a žákům co nejúplnější informace, je tře¬ba, aby se do něj zapojilo co nejvíce škol. To podporuje ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek, který ředitelky a ředitele škol vyzval, aby údaje za svá zařízení do systému zadali. V současné době je v systému vyplněno téměř 1 400 profilů.

Vstup do systému: portal.csicr.cz

InspIS PORTÁL byl oficiálně spuštěn v říjnu 2014. Jde o jeden z modulů rodiny inspekčních infor­mačních systémů (InspIS), které Česká školní inspekce vyvinula v rámci projektu Národní systém in­spekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES). Mezi další systémy, které Česká školní inspekce nabízí školám zdarma k využití, patří například moduly InspIS SET - testovací aplikace a InspIS ŠVP - systém pro práci se školními vzdělávacími programy. Podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách České školní inspekce.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624