Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

1. zasedání hodnotící komise v rámci Soutěže na záměr využití bývalého vojenského Letiště Ralsko

21. 01. 2009
[id:7399|autor:Ing. Kysilka Tomáš|email:tomas.kysilka@kraj-lbc.info|telefon:485 226 653|mobil:|aktualizace:]

Dne 20.1.2009 se konalo první zasedání hodnotící komise v rámci Soutěže na záměr využití bývalého vojenského Letiště Ralsko. „Na úvod jednání byli členové hodnotící komise stručně seznámeni s dosavadním průběhem soutěže a se zaměřením předložených projektových záměrů. Dále byla diskutována otázka cílů vyhlášené soutěže a výstupů, kterých by hodnotící komise měla dosáhnout, jako relevantních podkladů pro další rozhodování orgánů kraje. V neposlední řadě byla projednávána otázka dalšího průběhu hodnocení projekt“, uvedl Vít Příkaský, náměstek hejtmana.

Příští jednání hodnotící komise se uskuteční ve středu 28.1.2009. Hlavním bodem programu bude podrobné projednání všech projektových záměrů a diskuze nad jejich kvalitou, přínosem a využitelností pro rozvoj tohoto území.

Ing. Kysilka Tomáš
tomas.kysilka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 653