Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

2. zasedání hodnotící komise v rámci Soutěže na záměr využití bývalého vojenského Letiště Ralsko

Ing. Kysilka Tomáš

  • 29. 01. 2009 00:00
  • Rozvoj

Sdílet článek

[id:7429|autor:Ing. Kysilka Tomáš|email:tomas.kysilka@kraj-lbc.info|telefon:485 226 653|mobil:|aktualizace:]

Dne 28.1.2009 se konalo druhé zasedání hodnotící komise v rámci Soutěže na záměr využití bývalého vojenského Letiště Ralsko. Cílem tohoto zasedání bylo podrobné projednání jednotlivých záměrů z hlediska jejich kvality, přínosů a využitelnosti pro rozvoj tohoto území a v neposlední řadě jednoznačné doporučení radě kraje ohledně zaměření budoucího využití této lokality. Hodnotící komise, na základě seznámení se a projednání obsahu jednotlivých předložených záměrů, došla k následujícím závěrům:

 

1) Hodnotící komise jednomyslně doporučuje radě kraje v rámci vyhodnocení soutěže vyhlásit jako nejlepší předložené záměry:

  1. Záměr firmy Green Energy 3000 s.r.o. s názvem „Vybudování a provoz fotovoltaické elektrárny v prostoru bývalého vojenského letiště Ralsko“.
  2. Záměr firmy Juwi s.r.o. s názvem „Centrum na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a návazného technologického, vývojového a vzdělávacího střediska pro podporu využití obnovitelných zdrojů v ČR“.
  3. Záměr firmy Investorsko inženýrská a.s. s názvem „Živé Ralsko“.

 

„Předkladatelé výše uvedených projektových záměrů přesvědčili komisi o reálnosti, důvěryhodnosti a smysluplnosti svých záměrů a zajištění jejich životaschopného provozu. Základem všech tří záměrů je využití vzletové a přistávací dráhy letiště pro výstavbu fotovoltaické (sluneční) elektrárny“, uvedl Vít Příkaský, náměstek hejtmana a člen hodnotící komise.

 

2) Hodnotící komise jednomyslně doporučuje radě kraje zvážit udělení zvláštního ocenění firmě Praxidike a.s.. Její záměr s názvem „Sportovní centrum Letiště Ralsko“ komise zhodnotila jako velice zajímavý, ale neshodoval se svým zaměřením s názorem komise na věcné zaměření budoucího využití letiště Ralsko.

 

3) Hodnotící komise se dohodla, že uskuteční ještě jedno zasedání, na kterém by se projednával návrh dalšího využití získaných poznatků a návrh znění budoucího „Zadání“ pro prodej či pronájem tohoto území. Toto zasedání by se mělo uskutečnit v pátek 13. února 2009 na Městském úřadě v Ralsku.

 

„Ať už budou využity z předložených záměrů jakékoliv dílčí aktivity, jedna věc je nyní již zcela jasná. Hodnotící komise bude jednoznačně navrhovat radě kraje takové budoucí využití území, jehož významnou součástí bude výstavba největší fotovoltaické elektrárny minimálně ve Střední a Východní Evropě“, doplnil Vít Příkaský.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky