Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

27. ročník krajského kola soutěže Evropa ve škole přinesl 7 nominací do kola celostátního

20. 04. 2018

Slavnostní vyhlášení krajského kola 27. ročníku literární a výtvarné soutěže s názvem Evropa ve škole se uskutečnilo 5. dubna 2018 v sídle Libereckého kraje. Žáci a studenti letos předložili 12 literárních a 44 výtvarných prací na téma „Přemýšlej, na čem staví Evropa“. Do celostátního kola jich porota nominovala 7.

„Evropa ve škole je mezinárodní soutěžní projekt, který představuje úspěšnou formu vzdělávání a výchovy k evropskému myšlení. Do soutěže se mohou zapojit žáci a studenti od 5 do 21 let ze všech typů škol tedy mateřských, základních, středních, ale i uměleckých a rovněž děti, které navštěvují domy dětí a mládeže a střediska volného času,“ uvádí Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Téma soutěže je každý rok jiné, zůstává však hlavní linie  - evropanství. V tomto školním roce tvořili mladí literáti a výtvarníci na téma „Přemýšlej, na čem staví Evropa“. V Libereckém kraji se do soutěže zapojily čtyři základní školy a jedno gymnázium. Soutěžící předložili celkem 12 literárních a 44 výtvarných prací. Tradičně poslali do soutěže své příspěvky žáci Základní školy Mšeno z Jablonce nad Nisou a Základní školy Vrchlického v Liberci. Zapojili se i žáci ze základní školy Švermova v Liberci a také ze základní školy v Chrastavě.

Hodnocení literárních i výtvarných prací se i letos ujali odborníci. Literární příspěvky hodnotili spisovatelé paní Helena Hercíková a Stanislav Kubín a výtvarnou část hodnotili Lenka Václavíková a Ivan Antoš. Studenti nejlepších prací byli oceněni ve čtvrtek 5. dubna v multimediálním sále krajského úřadu. Nejen autoři nejlepších prací si z vyhlášení odnesli dárky od Libereckého kraje. Odborná porota nominovala k postupu do celostátního finále celkem 7 prací. Kompletní výsledky naleznete v přiloženém souboru.

Projekt má dlouhou tradici, je realizován nepřetržitě od roku 1953 ve 33 zemích Evropy, nejdříve figuroval pod názvem Den evropských škol a poté Evropa ve škole. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jejím garantem v České republice je Národní institut pro další vzdělávání v Praze.

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624