Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

3. zasedání hodnotící komise v rámci Soutěže na záměr využití bývalého vojenského Letiště Ralsko

16. 02. 2009
[id:7535|autor:Ing. Kysilka Tomáš|email:tomas.kysilka@kraj-lbc.info|telefon:485 226 653|mobil:|aktualizace:]

Dne 13.2.2009 se konalo třetí zasedání hodnotící komise v rámci Soutěže na záměr využití bývalého vojenského Letiště Ralsko. Cílem tohoto zasedání bylo především projednání dalšího postupu řešení rozvoje tohoto území na základě zjištěných informací a poznatků z předložených záměrů v rámci soutěže. Komise projednávala jednotlivé navržené podmínky a omezení pro budoucí způsob využití.

 

„Komise splnit dva cíle, pro které byla zřízena. Za prvé zhodnocení předložených záměrů v rámci Soutěže na záměr využití bývalého vojenského Letiště Ralsko, určení budoucího způsobu využití území a vybrání nejlepších předložených návrhů. Za druhé vytvoření návrhu podmínek pro budoucí využití předmětného území kraje. Z tohoto důvodu bylo toto jednání komise poslední. Další postup bude záviset na rozhodnutí členů rady kraje“, uvedl RNDr. Vít Příkaský, náměstek hejtmana a člen hodnotící komise.

Ing. Kysilka Tomáš
tomas.kysilka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 653