Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Adventní výstava na kraji představí studenty univerzity třetího věku

02. 12. 2022

Poslední letošní výstava se uskuteční ve výstavní síni vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje. Je jí adventní výstava studentů Univerzity třetího věku při Technické univerzitě Liberec . Slavnostní vernisáž se uskuteční v pondělí 5. prosince v 17 hodin. Výstavu uvede  Lucrezia Škaloudová Puchmajerová z katedry primárního vzdělávání Technické univerzity, v hudebním doprovodu vystoupí Eliška Racková.

Adventní čas je období následující po krásném barevném podzimu, kdy barvy začne nahrazovat mlha a přichází první sněhové vločky. Dny se nám krátí a my začneme sedávat častěji nad šálkem horkého voňavého čaje. Podstata slova Advent vychází z křesťanské filosofie a znamená „příchod“. Věřící lid očekává narození Krista, připravuje se rozjímáním, zpěvem písní a střídmostí v jídle. Vedle toho se ale nezříká četných zábav, oslav svátků několika svatých. V současnosti zvláště ve městech září mnoho světel a podoba oslav je zcela jiná.

Studující Univerzity třetího věku TU v Liberci se v letošním roce, v kurzu malby, zhostili nelehkého úkolu, zpracovat období Adventu ve výtvarném díle. Zprvu si rozdělili práci na témata vážící se k narození Ježíše Krista až po příchod Tří Králů, ke kometě a na zobrazení zvyků předcházejících Štědrému dni (Mikuláš, Lucie, andělé). Poté, tento pohled rozšířili na vše, co se k období váže - návštěvy kostelů, pečení perníčků, zátiší se svícemi, prostřený stůl, vánoční ozdoby a jmelí. A to vše zpracovali různými způsoby v realistických, figurálních i symbolických kompozicích či v podobě malované vitráže. K zobrazení využili různé techniky, které autorům vyhovovaly např. lavírované kresby, malby temperou, akrylem, pastelem či koláže atd.

Výstavu doplňují o několik prostorových prvků jako malé betlémy (kornoutkový, plstěný, keramický) adventní věnce a pet-artové šperky.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324