Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Anketa Osobnost Libereckého kraje v myslivosti zná svého vítěze

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 06. 03. 2023 16:57
  • Životní prostředí

Sdílet článek

Jiří Černý se stal vítězem 3. ročníku ankety Osobnost Libereckého kraje v myslivosti. Vyhlášení se uskutečnilo na každoroční myslivecké konferenci, která se konala po tříleté přestávce způsobené koronavirovou pandemií. Hostil ji v sobotu 4. března Krajský úřad Libereckého kraje, a to ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou a Okresním mysliveckým spolkem Česká Lípa. Záštitu nad událostí převzal člen krajské rady Václav Židek zodpovědný za resort životního prostředí a zemědělství.

Letošní konference se konala v roce, ve kterém slaví Českomoravská myslivecká jednota 100. výročí založení. V roce 2018 započal první ročník ankety Osobnost Libereckého kraje v myslivosti. Jejím smyslem je ocenit intenzivní činnost v oblasti péče o přírodu, zvěř a les, o oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže a výzkum a propagaci v myslivosti. Cena se uděluje dále za mimořádné výkony nebo dosažení významných úspěchů v oblasti myslivosti, za činnost představující pro Liberecký kraj, popřípadě Českou republiku výjimečný přínos, za celoživotní dílo v oblasti myslivosti či za zkvalitnění vzdělávacího systému v myslivosti.

V letošním třetím ročníku ankety se absolutním vítězem stal Jiří Černý. „Pan Černý byl zvolen pro jeho celoživotní aktivní činnost v myslivosti. Je zkušebním komisařem, lektorem pro zkoušky uchazečů o první lovecký lístek i pro myslivecké hospodáře. Působí v redakci časopisu Svět myslivosti, zúčastňuje se s velkým zájmem všech akcí kolem myslivosti. Rád pomáhá všem nejen radou. I přes jeho zdravotní potíže je plný elánu, snaží se každého začátečníka zasvětit do tajů přírody, dodržuje tradice a zajímá se o loveckou kynologii, sám cvičí psy a pomáhá s výcvikem i dalším kolegům,“ uvedl Václav Židek, radní Libereckého kraje, důvody pro zvolení pana Černého.

Po vyhlášení ankety začal program samotné myslivecké konference. První přednášky se zhostil Zdeněk Macháček z České zemědělské univerzity, který přednášel na téma aktivní management populace spárkaté zvěře, a podělil se o zkušenosti získané mysliveckým hospodařením ve vlastních honitbách univerzity.

Dalším přednášejícím byl Roman Šebesta, ředitel Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj, který informoval o aktuální situaci týkající se nákazy africkým morem prasat, a to především o projevech nemoci, mimořádných veterinárních opatřeních včetně vytyčených uzavřených pásmech I a II na území Libereckého kraje.

Konferenci završil přednáškami Lubomír Hajný, jenž přednesl téma výsadby ovocných stromů do volné krajiny a jejich financování, a Marek Daňhel, který pohovořil na téma opatření na podporu biodiverzity na zemědělské půdě.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky