Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Areál VÚTS se již zaplňuje nájemci

Mgr. Langer Jiří

  • 19. 11. 2014 11:08
  • Ekonomika

Sdílet článek

Vlastnictví k areálu bývalého VÚTS dnem 17. 9. 2014 přešlo na Liberecký kraj.

Tímto dnem také došlo k zákonnému postoupení práv a povinností z nájemních smluv vztahujících se „k bývalému areálu VÚTS“ na straně pronajímatele, tedy z VÚTS, a.s., na Liberecký kraj. V souvislosti se změnou vlastníka vyvstala potřeba drobných změn v nájemních smlouvách v tom smyslu, aby jednotlivá ustanovení nájemních smluv korespondovala s požadavky Libereckého kraje. Rada kraje na svém jednání 18. listopadu kromě dodatků nájemních smluv vztahujících se k „bývalému areálu VÚTS“ také odsouhlasila nájemní smlouvu s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, kdy část nebytových prostor „bývalého areálu VÚTS“  bude nově využívat oddělení správy majetku.

„V současné době mají již v budově, kde dříve sídlilo ředitelství VÚTS, pronajaté prostory společnosti Agentura regionálního rozvoje a KORID LK,“ potvrdil náměstek hejtmana LK Marek Pieter. 

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky