Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Asistenční vouchery Libereckého kraje pomohly do regionu přivést špičkové centrum 3D tisku

20. 12. 2022

Na Technické univerzitě v Liberci vznikne Národní centrum kompetence pro průmyslový 3D tisk polymerních materiálů. Zkoumat bude způsoby, jak výrobní postupy učinit efektivnější a tudíž ekologičtější. Na vytvoření centra získala univerzita grant Technologické agentury ČR ve výši více jak 280 mil. Kč.

Počáteční fáze tohoto výzkumného mezioborového projektu získala dotaci z programu Asistenční vouchery Libereckého kraje ve výši 128 tis. Kč. Finance směřovaly na přípravu potřebné projektové dokumentace.

„Asistenční vouchery jsou součástí projektu Smart Akcelerátor Libereckého kraje a slouží k pokrytí nákladů spojených s přípravou žádostí o dotace na vědeckovýzkumné projekty, říká Jiří Ulvr, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Do projektu se zapojil výzkumný ústav CXI TUL společně s fakultami mechatroniky, strojní a textilní. Dále v něm figuruje šestadvacet externích partnerů, výzkumných organizací a firem od akademických pracovišť ČVUT a VŠCHT přes velké podniky Škoda Auto a Siemens po specialisty na 3D tisk Prusa Development a TriLAB Group a mnoho dalších.

Výzkum zahrne celou řadu mezioborových témat, jejichž pojítkem je cesta k ekologicky a energeticky účinnější výrobě skrze aditivní technologie, mezi které patří právě 3D tisk. Tyto technologie se vyznačují výrobním postupem založeným na postupném přidáváním vrstev materiálu (na rozdíl od obrábění, při kterém je materiál odebírán). Dokáží vytvářet složité tvary, na které tradiční strojírenské postupy nestačí.

„Za nás se jedná o efektivní formu podpory s potenciálem přinést do regionu stovky milionů korun na špičkovou vědu a výzkum,“ říká Jiří Ulvr, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

logo