Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Audity i změny ve vedení prohloubí spolupráci zdravotnických organizací kraje

23. 01. 2017

Liberecký kraj nechá provést audit ve zdravotnických organizacích, jejichž je úplným nebo majoritním vlastníkem. Audit nejprve prověří Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje (ZZS LK) a následně kraj doporučí dozorčím radám audit stejného typu i u obou krajských nemocnic, v České Lípě a Liberci. Návrh na zadání auditu v krajské záchrance bude předložen na zítřejší jednání rady kraje.

„Audit záchranné služby přezkoumá její hospodaření od roku 2013, kdy audit na ZZS LK provedla nezávislá firma. Nyní prověří, zda došlo k optimalizaci a úsporám, které tehdy výsledek auditu navrhl. Z následných kontrol v letech 2014 a 2016 totiž vyplynuly nedostatky především v oblasti veřejných zakázek,“ říká Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro zdravotnictví. Vedení ZZS LK je také vytýkána nedostatečná komunikace se zaměstnanci organizace či odboráři záchranné služby. „Pan ředitel také nezvládl komunikaci ohledně organizačních změn výjezdové skupiny v Jablonném v Podještědí ať už směrem k veřejnosti, zaměstnancům, městu a ke svému zřizovateli, tedy Libereckému kraji,“ dodává také hejtman Martin Půta.

„Velký problém vidíme také v oblasti nových investičních akcí, kde bohužel dochází k poměrně značné časové prodlevě, například v případě výjezdových základen v Rokytnici nad Jizerou, České Lípě nebo u veřejné zakázky na vozy RV,“ pokračuje náměstek Sobotka.

Audit by měla provést externí firma a měl by navázat nejen na kontroly v předchozích letech, ale i na audit z roku 2013.

Stejným způsobem by mělo být následně prověřeno také hospodaření a fungování Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa (NsP ČL) a Krajské nemocnice Liberec (KNL). „Cílem auditů je především prověření personálního a investičního potenciálu obou nemocnic, ve kterých se připravují významné projekty. V Liberci modernizace nemocnice a v České Lípě záměr dobudovat prostorové kapacity ke komplexnímu zajištění specializované a návazné péče,“ objasnil Přemysl Sobotka. Liberecký kraj má v rozpočtu připravené finance na uhrazení auditů externí firmou, která bude vybrána na základě výběrového řízení.

Zlepšit a prohloubit spolupráci nemocnic mají i realizované změny v jejich vedení. Po změnách ve složení představenstva Krajské nemocnice v Liberci, je navržena také změna členů představenstva Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. Mezi novými členy jsou zástupci českolipské nemocnice, tak i odborníci z vnějšího prostředí.

„Obě krajské nemocnice hrají významnou roli v posilování významu páteřních nemocnic. Nejde o to, že by spolu nemocnice měly spolupracovat, ale o to, že musí. Je potřeba, aby vzájemně využívaly některé své služby, společně hledaly výhody a možnosti úspor a domnívám se, že to se bez personálního propojení neobejde,“ říká hejtman Martin Půta.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215