Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Bezbariérové Severočeské muzeum v Liberci vystavuje varhany i flašinety

12. 02. 2015

Severočeské muzeum v Liberci slavnostně otevřelo pro veřejnost rekonstruované prostory včetně nové expozice historických hudebních automatů.

Po úvodním proslovu ředitele muzea Jiřího Křížka a statutární náměstkyně hejtmana Hany Maierové provedl první návštěvníky restaurátor Radek Janoušek.

V úvodní etapě celkové modernizace, která potrvá do roku 2020, byl osazen nový výtah a výtahové plošiny, které pohybově znevýhodněným občanům umožní návštěvu obnoveného malého výstavního sálu, muzejní knihovny nebo 2. patra budovy s expozicemi uměleckých řemesel.

„Dále byl v muzeu instalován kamerový systém, který slouží především k zlepšení ochrany vystavených exponátů i památkově chráněné budovy, jež se v minulosti často stávala terčem vandalů,“ řekla náměstkyně hejtmana s tím, že kompletní modernizací prošly též toalety pro návštěvníky, které pocházely z poloviny minulého století a byly již v havarijním stavu.

Modernizací výstavní části muzea vznikla nová expozice hracích strojků, pianol a orchestrionů, v jejichž výrobě mělo Liberecko před sto lety evropskou proslulost. Severočeské muzeum spravuje čtvrtou největší veřejnou sbírku těchto kuriózních hudebních strojů. V expozici se návštěvníci seznámí nejen s touto kolekcí, ale na modelech si budou moci osobně vyzkoušet základní mechanické principy varhan, klavíru nebo flašinetu. Více než 40 exponátů restauroval liberecký výrobce hudebních nástrojů Radek Janoušek.

V prostoru této výstavky vznikla malá „občerstvovací“ stanice pivovaru Konrad z Vratislavic nad Nisou.  Pípa bude podle slov ředitele pivovaru Petra Hostaše fungovat vždy při vernisážích a dalších akcích pro veřejnost, v létě se uvažuje i o otevření přilehlé terasy.

 

Celkové finanční náklady projektu dosáhly částky 9 597 312 Kč s tím, že předpokládaná výše dotace Evropské unie z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod bude 7 980 000 Kč. Zbývající částku připadající na vlastní podíl žadatele a nezpůsobilé výdaje projektu uhradil Liberecký kraj, který je zřizovatelem muzea, ze svých zdrojů.

„Z projektu bohužel nebylo možné financovat restaurování sbírkových předmětů do nové expozice. Minimální potřebnou částku 650 000 Kč pohotově poskytl muzeu účelovou dotací Liberecký kraj,“ připomněla Hana Maierová, která také poděkovala přítomné Lidii Vajnerové, předchozí náměstkyni hejtmana pro kulturu, za dobrou přípravu projektové dokumentace v minulých letech.

Muzeum vystavěné v letech 1897 – 1898 podle projektu slavného rakouského architekta Friedricha Ohmanna je právem označováno za jednu z nejkrásnějších muzejních budov České republiky, která je navíc státem chráněnou kulturní památkou, takže veškeré stavební zásahy musí probíhat s mimořádným ohledem na její architektonické kvality. 

Ukončené stavební práce byly zaměřeny především na odstranění bariér pro lidi s pohybovým handicapem a byly realizovány v rámci projektu Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci, který byl spolufinancován z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod.

Severočeské muzeum má do příštích let připravený koncept na celkové dokončení modernizace budovy, která se bude týkat především vytvoření nového zázemí pro návštěvníky, tj. nové pokladny, šatny a prodejny, zpřístupnění dalších pater pro handicapované, dále nových expozic regionální historie a expozice uměleckých řemesel. Koncept na dokončení modernizace v lednu 2015 schválil Liberecký kraj, který je zřizovatelem Severočeského muzea v Liberci.

„Jsem velmi ráda, že tímto krokem byl učiněn první významný krok k postupnému naplňování komplexní modernizace Severočeského muzea v Liberci“ připomněla statutární náměstkyně hejtmana PhDr. Maierová.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588