Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Bezpečnostní kamera bude i na budově VOŠ a OA v Jablonci n. N.

27. 11. 2008
[id:7201|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Město Jablonec nad Nisou zpracovalo koncepci prevence kriminality na období let 2009 až 2011, v níž je jednou z hlavních priorit zaměření se na pouliční kriminalitu a její snižování (vykrádání automobilů, jejich krádeže, výtržnosti na veřejnosti, vandalismus, poškozování cizí věci a majetku občanů).

Jednou z cest, jak kriminalitu na ulici snížit a bojovat proti ní, je zavedení účinného kamerového dohlížecího systému. Město připravuje modernizaci stávajícího systému a jeho rozšíření o další systémy především v současných nebo budoucích možných rizikových lokalitách.  Těmi jsou velká sídliště, parkoviště vozidel, některé ulice a lokality vytipované na základě výsledků kontrol a hodnocení policie a výskytu trestné činnosti

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15 (dále jen „VOŠ a OA“) má mimo jiné svěřenu do správy budovu č.p. 1200, která je jedním z vhodných míst pro zřízení kamerového bodu pro kamerový dohlížecí systém.

Předmětem nájemní smlouvy je pronájem části budovy pro umístění kamerového prvku s otočnou hlavicí na natáčecí konzole, mikrovlnného bezdrátového spoje s anténou a pronájem části objektu k instalaci technologické skříně.

Nájemní poměr založený touto smlouvou vzniká dnem přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2017.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302