Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Bilance loňských dopravních nehod v Libereckém kraji

18. 01. 2018

V roce 2017 došlo v Libereckém kraji celkově ke 4 443 dopravním nehodám vyšetřovaným Policií ČR. Jejich následkem došlo k úmrtí 24 osob, z toho bylo 6 chodců, 6 motocyklistů a 1 cyklista. Dalších 92 lidí utrpělo zranění těžké a 1 233 lehké.

„Meziročně se zvýšil počet nehod o 349, bohužel však o 5 bylo více i usmrcených. Lehce zraněných bylo více o 75, naopak méně bylo zraněných těžce, a to o devět,“ uvádí Vlasta Suchánková, vedoucí oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství PČR Libereckého kraje. Nejčastěji se umíralo na Českolipsku. Zde zaznamenaly statistiky 9 mrtvých, což bylo oproti předchozímu roku o 6 více. Následuje Liberecko se 6 oběťmi, zde však naopak došlo k meziročnímu snížení o 3 případy. Na Semilsku přišlo o život 5 lidí, stejně jako v roce 2016. Nejméně usmrcených – čtyři - bylo na Jablonecku, což je o dva případy více než o rok dříve.

Nejčastějšími viníky nehod byli tradičně řidiči motorových vozidel (3 436 nehod a 21 mrtvých), následují lesní zvěř a zvířata (703 případů, naštěstí bez obětí na životech), řidiči nemotorových vozidel (140 kolizí a jejich následkem 2 oběti), komunikační závada (61 případů, bez mrtvých) a chodci (47 nehod, bez mrtvých z jejich viny). Děti zavinily celkově 38 nehod, všechny se obešly bez obětí na životech. Alkohol či návykové látky byly zjištěny u viníků 253 nehod, jejich následkem zemřelo 5 osob. Oproti roku 2016 bylo těchto případů o 13 více, bohužel se však o 3 zvýšil počet usmrcených.

Krajské srovnání počtu tragických nehod

Za celou Českou republiku zaznamenaly statistiky dopravních nehod celkem 502 fatálních případů, o 43 méně než v roce 2016. V pěti krajích však byl zaznamenán opačný trend. Jedná se o kraje Jihočeský, Plzeňský, Ústecký, Jihomoravský a Liberecký. Nejčastěji se umíralo na silnicích Středočeského kraje, zde statistiky zaznamenaly 63 obětí. Druhá příčka patří Jihomoravskému kraji, v těsném závěsu jsou kraje Plzeňský (53 usmrcených) a Jihočeský (52 obětí). Naopak nejméně obětí nehod zaznamenali v Karlovarském kraji, a to 12. Následuje Praha se 17 mrtvými. Třetí nejlepší výsledek – 24 mrtvých - zaznamenaly statistiky hned ve čtyřech krajích, a to Královéhradeckém, Libereckém, Olomouckém a Zlínském.

„Odlišný pohled na statistiky smrtelných nehod nabízí srovnání počtu obětí na jeden milion obyvatel. Za celou Českou republiku to bylo 47 usmrcených. Nejhorší výsledek za loňský rok vykázal kraj Plzeňský s 91 mrtvými na milion obyvatel, následují kraje Jihočeský (81), s velkým odstupem pak Pardubický (58) a Ústecký společně s Vysočinou (shodně po 57),“ doplňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Liberecký kraj bude podporovat preventivní dopravně bezpečnostní aktivity i v roce 2018

Liberecký kraj dlouhodobě podporuje aktivity, které napomáhají snižovat nehodovost. Nejinak tomu bude i letos. „Pozornost zaměříme především na zajištění systematické dopravní výchovy dětí v mateřských školách, na prvním i druhém stupni základních škol a věnovat se budeme též středoškolákům. Pokračovat budou i metodické semináře pro učitele, kde se dozvědí, jak efektivně implementovat dopravní výchovu do školních vzdělávacích programů,“ říká Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje. Kraj se bude systematicky věnovat i bezpečnosti motocyklistů, kterým budou určeny zdokonalovací kurzy na autodromech probíhající již od roku 2010 v rámci projektu Učme se přežít. „Na konci roku 2017 byl uspořádán zdokonalovací kurz pro řidiče vozidel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, kterého se zúčastnilo na 50 šoférů sanitních vozidel. Podobně tomu bude i v letošním roce. Tradičně se pak budeme podílet i na celé řadě preventivních akcí určených široké veřejnosti, kam se řadí mimo jiné Týden bezpečnosti v Libereckém kraji a Evropský týden mobility. Všechny námi podporované aktivity nesporně napomohou snížit nejen počty smrtelných nehod, ale i těch s vážným zraněním,“ uzavírá Marek Pieter, náměstek hejtmana pro rezort dopravy, investic a veřejných zakázek. 

Bližší informace podají:

Roman Budský
Tým silniční bezpečnosti
dopravní expert
tel.: 776 195 576
e-mail: budsky.roman@volny.cz

Jan Polák
koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje

tel.: 776 844 388

 

 

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624