Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Bývalý kulturní dům po sovětské armádě v Ralsku čeká demolice

08. 02. 2016

Liberecký kraj nechá zbourat objekt někdejšího kulturního domu sovětské armády v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Peníze na demolici získá ze zbylých finančních prostředků, určených původně na likvidaci skládky v Bulovce. V plánu je dokončit demolici do léta 2016.

„Bývalý kulturní dům stojí v části Ploužnice a je největším objektem v bývalém vojenském prostoru Ralsko, je v havarijním stavu. Objektů ve stejně špatném stavu, určených ke zbourání, jsou v prostoru desítky a tento bude prvním výraznějším, jež zbouráme,“ uvedl Josef Jadrný, náměstek hejtmana pověřený řízením resortu životního prostředí a zemědělství. Peníze na demolici najde kraj ve svém rozpočtu. Zbyly totiž peníze vyčleněné na likvidaci skládky v Bulovce, které byly alokovány ve výši 9,5 milionu korun. Protože se podařilo kraji získat dotaci na likvidaci odpadu a navíc oproti předpokladu vysoutěžit lepší cenu za likvidaci skládky, zůstaly volné finance a ty nyní poslouží k uskutečnění demolice v Ralsku. Přesná částka na demolici však bude jasná až po ukončeném výběrovém řízení.

Kulturní dům je vůbec největším objektem, který zbyl jako pozůstatek po pobytu sovětských vojáků na území kraje. Stejně jako celá řada rozpadlých domů v lokalitě hrozí zřícením, a tak je jediná cesta jeho zbourání. Podobných objektů je více, z těch větších třeba bývalý generální štáb nebo nádražní budova apod. Jejich možné využití, je vzhledem k jejich stavu, nereálné. 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215