Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Celkem 334 milionů vyšších daňových příjmů z loňského roku míří zejména na investice, do školství a dopravy

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

 • 24. 01. 2024 10:57
 • Ekonomika
 • Majetek a investice
 • Rozvoj

Sdílet článek

Daňové příjmy pro kraj za rok 2023 byly o téměř 754,7 milionu vyšší, než byl předpoklad v rozpočtu kraje. Disponibilní vyšší daňové příjmy Libereckého kraje tedy jsou 334 milionů korun. Rada kraje proto jako každý rok odsouhlasila na svém lednovém mimořádném zasedání záměr zapojit je do rozpočtu krajských resortů na letošní rok. Nejvíce financí, a to konkrétně 97.080.000 korun, míří tentokrát do oblasti školství a sportu. Rozhodnutí rady ještě musí schválit krajské zastupitelstvo.

„Vzhledem k inflaci jsme většinu zvýšených příjmů – téměř 420 milionů korun – zahrnuli do rozpočtu již v roce 2023. Peníze z hospodářského výsledku minulého roku jsou určeny především na investice a obnovu majetku kraje, krajských silnic a institucí. Podpoříme také obce a příspěvkové organizace, a to zejména v oblasti školství,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Vždy na konci roku projednáváme rozpočet na následující období a také potenciální zapojení disponibilních vyšších daňových příjmů. Oslovil jsem proto opět jednotlivé krajské resorty s žádostí o zpracování návrhu na uplatnění finančních požadavků, včetně podrobného zdůvodnění, na rozdělení a zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2023 do rozpočtu kraje,“ uvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky. „Požadavky resortů činily 498,2 milionu korun, museli jsme je proto snížit o 164,2 milionu na konečných 334 milionů, což odpovídá právě výši disponibilních zdrojů k rozdělení mezi jednotlivé oblasti.“

Resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti obdrží 97.080.000 korun. Tyto prostředky využije například na zpracování bezpečnostní dokumentace škol zřizovaných krajem, vybudování školní jídelny při Střední škole gastronomie a služeb v Liberci, opravy dalších školských objektů, rekonstrukci skokanského můstku HS 162 v Harrachově či sportovní infrastrukturu.

Resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky může disponovat částkou 86.915.200 korun, které využije na navýšení provozních příspěvků u organizací s ohledem na ceny energií a také jako rezervu na investice.

Do resortu dopravy míří celkem 55.500.000 korun. Kraj investuje zejména do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy a jejich běžné údržby a do oprav mostů a propustků. Peníze jsou určeny také například na opravu parní lokomotivy 423.094.

Celkem 40.032.000 korun dostane z vyšších daňových příjmů oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a to zejména na podporu obnovy památek, Hudebně kulturně-kreativní centrum Lidové sady či úpravy v Zoo Liberec.

Resort zdravotnictví získá 21.446.585 korun na navýšení základního kapitálů u MMN a.s.

Pro resort sociálních věcí je vyčleněno celkem 15.100.000 korun, které využije zejména na opravy v domovech pro seniory.

Resort životního prostředí a zemědělství bude mít z vyšších daňových příjmů 9.176.220 korun. Z nich může přispět na opatření pro zadržení vody ve vybraných lokalitách na Frýdlantsku či výstavbu vodovodního řadu u IVC Turnov.

Resort hejtmana dostane 7.200.000 korun, které využije hlavně na dotační program k bezpečnostní dokumentaci na školách zřizovaných obcemi. Ten bude vyhlášen na začátku února letošního roku.

Resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova letos obdrží 1.550.000 korun. Použije je na projekt Chytrý region a spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci na základě nedávno podepsaného memoranda.

Přehled zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje do jednotlivých resortů (seřazeno od nejvyšší částky po nejnižší):

 1. resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti ve výši 97.080.000 korun
 2. resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky ve výši 86.915.200 korun
 3. resort dopravy ve výši 55.500.000 korun
 4. resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši 40.032.000 korun
 5. resort zdravotnictví ve výši 21.446.585 korun
 6. resort sociálních věcí 15.100.000 korun
 7. resort životního prostředí a zemědělství ve výši 9.176.220 korun
 8. resort hejtmana ve výši 7.200.000 korun
 9. resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova ve výši 1.550.000 korun

Rekapitulace z pohledu struktury a účelu zapojovaných finančních prostředků:

Členění dle investičního a neinvestičního charakteru

v tisících korun

v % vyjádření

Investice (výdaje investičního charakteru)

278.020,30

83,24 %

Neinvestice (výdaje neinvestičního charakteru)

51.979,70

15,56 %

Rezervy (bez označení charakteru)

4.000,00

1,20 %

Celkem

334.000,00

100,00 %

Youtube video

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky