Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Cena Chytrá města za rok 2020 putuje do Libereckého kraje

21. 12. 2020

Rychlejší průjezd křižovatkami, lepší dopravní dostupnost okrajových částí kraje či veřejné budovy, které umí kvalitně hospodařit s vodou a energiemi – to vše nabízí tzv. chytrá města. Trendy v zahraničí ukazují, že nástup chytrých zařízení napojených na internet zkvalitňují fungování celého veřejného prostoru. Liberecký kraj jde příkladem a se svým Akčním plánem zaujal ve čtvrtém ročníku prestižní celostátní soutěže Chytrá města a získal první místo v kategorii „Vize Smart City“.  

Soutěž „Chytrá města“ se koná pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Akční plán krajské koncepce „Chytřejší kraj pro Liberecký kraj“ sepsaný na půdě Agentury regionálního rozvoje ve spolupráci s krajem získal první místo v tradiční soutěžní kategorii „Vize Smart City“.

V této kategorii odborná porota hodnotí nejlepší projektové záměry z pohledu kvality, realizovatelnosti či přínosu pro obyvatele. Akční plán Libereckého kraje zaujal v konkurenci 180 přihlášených. „Chytřejší kraj není jen líbivou koncepcí na papíře. Naším cílem je připravit v rámci akčního plánu konkrétní projekty, uskutečnit je v příštích třech letech a uvést je jako vzorové případy pro obce, města i pro kraj. Využívat budeme chytré technologie, inovace a nápady lidí především z našeho regionu,“ uvedl Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

Akční plán se zaměřuje například na dopravu, která by měla být díky provázanému sběru dopravních dat lépe řízena. Sbírat se mají informace o aktuálních dopravních situacích, parkovacích místech, zahrnuta budou i data taxislužeb nebo alternativních způsobů dopravy typu sdílených aut. Dalším důležitým tématem je environmentální problematika. „Sucho a extrémní výkyvy počasí trápí celé území Česka. My chceme začít šetrněji hospodařit s vodou v krajských budovách a jít tak příkladem ostatním subjektům státní správy, samosprávy ale i firmám. Druhou významnou oblastí jsou úspory energií na krajském majetku. Obojí s využitím chytrých technologií,“ doplnil Petr Dobrovský z Agentury regionálního rozvoje.

Nelze opomenout ani vzdělávání. I to koncepce Libereckého kraje obsahuje. Nové znalosti by v nejbližších letech mohli začít získávat obyvatelé kraje v oblastech digitálních technologií a kybernetické bezpečnosti. Koncepce počítá s vybudováním centra kybernetické bezpečnosti, které by bylo zaměřeno na studenty středních škol, zaměstnance samospráv, ale i veřejnost. „Pokud porovnáte dnešní svět s tím, co zde bylo před deseti dvaceti lety, zjistíte, že se v mnohém radikálně liší. Především díky masivnímu nástupu internetu, chytrých telefonů nebo sociálních sítí. Ocenění v soutěži tak vnímáme jako zpětnou vazbu, že snahy o využití těchto změn pro zlepšení života v kraji mají své opodstatnění,“ uzavřel Jiří Ulvr, krajský radní pro hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj venkova.   

ARR – Agentura regionálního rozvoje, s.r.o. je servisní organizací Libereckého kraje (LK je jejím stoprocentním vlastníkem). Posláním agentury je poskytování expertní podpory rozvojovým záměrům a projektům kraje, jeho obyvatel a podnikatelů. Agentura se věnuje dotačnímu managementu, environmentálním tématům (hospodaření s vodou, péče o zeleň v krajině), podpoře vědy a výzkumu. Pod agenturu spadá Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink a regionální značka Crystal Valley.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419