Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Cenu Euroregionu Nisa získal i projekt Společně pro bezpečnost

18. 01. 2019

Čeští a polští policisté uspěli s projektem Společně pro bezpečnost v kategorii Nejlepší přeshraniční partnerství. Cenu obdrželi na již 10. ročníku mezinárodní soutěže „Cenu Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2018“. Slavnostní vyhlášení všech tří kategorií Nejlepší přeshraniční partnerství; Osoba, která se výrazně podílí na přeshraniční spolupráci a Mladí vědci se konalo na konci roku v Hrádku nad Nisou. 

„Gratuluji všem, kteří se zúčastnili v letošním ročníku této mezinárodní soutěže ve všech jeho kategoriích. Vážím si jejich práce a osobního přístupu. Jmenovitě bych rád ještě jednou poděkoval Osobnostem s největší osobní angažovaností v přeshraniční spolupráci, které převzaly ocenění:  senátor Jiří Vosecký, maršálek Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylski a Marius Winzeler, bývalý ředitel městského muzea v Žitavě,“ vyzdvihl laureáty v této kategorii hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Smyslem a cílem projektu Společně pro bezpečnost, který Krajské ředitelství policie Libereckého kraje podepsalo v roce 2017, s dlouholetým projektovým partnerem na polské straně, s Krajským ředitelství policie ve Wroclawi, byla výměna oboustranných znalostí a zkušeností v oblasti policejní práce v souvislosti s přeshraničním pronásledováním, a to jak postupy, tak i legislativní rámec,  a dále pak získávání praktických znalostí a dovedností v případě nutnosti poskytování první předlékařské pomoci, tedy před příjezdem profesionálních zdravotníků, které byly realizovány formou praktických kurzů. Součástí této části projektu bylo zakoupení i potřebného vybavení pro poskytování předlékařské pomoci, a to lékárniček v základní, ale i rozšířené výbavě. 

Kromě výměny znalostí a zkušeností souvisejících s výkonem policejních činností či získání dovedností v poskytování první předlékařské pomoci a nákupu praktického vybavení, vzniklo v rámci projektu také několik edukativních materiálů v česko-polském jazyce. Jednalo se o podpůrné informace – základní pravidla a postupy při poskytování první pomoci, a to formou dvojjazyčné česko-polské příručky či informační letáky pro veřejnost se zaměřením na informace týkající se dopravních informací v obou státech. Projekt byl pak následně ukončen v únoru 2018, a to společným cvičením policistů obou států, v rámci kterého byly zúročeny veškeré získané znalosti a dovednosti.

Společný česko-polský projekt byl přihlášen v rámci kategorie Nejlepší přeshraniční partnerství“ a následně v této kategorii vybrán a oceněn jako jeden z nejlepších projektů v rámci česko-polské spolupráce. Obě partnerské strany – za Krajské ředitelství policie Libereckého kraje zastoupené plk. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku a Lucií Ducháčkovou – koordinátorkou projektů spolufinancovaných z prostředků EU, si na sklonku roku 2018, z rukou prezidentů Euroregionu Nisa - Bernda Langeho, Martina Půty a Piotra Romana – převzali speciální ocenění, které bylo zejména oceněním veřejného uznání obou spolupracujících státních institucí, ale současně i oceněním za vynikající výsledky dosažené v oblasti spolupráce v příhraničí Německa, Polska a České republiky.

Polská strana si pak ocenění převzala začátkem ledna v kavárně Pošta, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, a to za účasti ředitele plukovníka Vladislava Husáka, hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a primátora města Liberec Jaroslava Zámečníka. Všichni zúčastnění zástupci státních institucí náležitě ocenili spolupráci na projektu a vyzdvihli potřebnost úzké spolupráce a intenzívní komunikace obou zemí při řešení pracovních záležitostí. „Je na místě poděkovat vám všem, kteří jste na projektu spolupracovali. Jsme příhraniční region a přímo se nabízí, abychom takové projekty vytvářeli a realizovali. Řešíme spoustu společných situací a problémů, je dobré se znát osobně, šířit osvětu a vytvářet prostředí pro každodenní spolupráci,“ zhodnotil úspěšný projekt krajský ředitel plukovník Husák.

Spolupráci na mezinárodní úrovni a úspěšný projekt sloužící k oboustrannému vzdělávání, osvětě a spolupráci zúčastněných institucí na obou stranách hranic kladně hodnotil také primátor Liberce a jednatel Euroregionu Nisa, Jaroslav Zámečník: „Spolupráce mezi krajským ředitelstvím policie ČR a vojvodské komendy ve Wroclawi úspěšně trvá deset let. Je to podruhé, kdy tyto subjekty obdržely ocenění za přeshraniční spolupráci, jejímž výsledkem je vybavení technikou, která umožnuje sledovat pachatele přeshraničních činů nebo osob prchajících přes hranice. Přínosné je také předávání hledaných osob. Příhraničí, kam Liberec jako krajská metropole patří, je místem zvýšené příhraniční trestné činnosti. Vzájemná spolupráci pomáhá snižovat a odhalovat trestné činy, což zvyšuje pocit bezpečí pro občany, a o to jde především.“

Při příležitosti předávání Cen Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2018 se tradičně udělovaly ceny také v kategorii Mladí vědci, a to ve spolupráci s Akademickým koordinačním střediskem v euroregionu (ACC). Mezinárodní porota ocenila studenty vysokých škol Euroregionu Nisa za mimořádné projekty. Na nejvyšší příčce se umístila doktorandka z fakulty textilní Technické univerzity Liberec Markéta Klíčová, která vyvíjí náplast z nanovláken pro krytí pooperačních ran na střevech.

Bc. Lenka Klimentová
lenka.klimentova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 602684299