Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Červený seznam květeny severní části Čech

17. 02. 2004
[id:1622|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Červený seznam květeny severní části Čech, který je připravován s odbornou spoluprácí a za finanční podpory resortu životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje, bude obsahovat komentovaný přehled vyhynulých, nezvěstných a ohrožených druhů vyšších rostlin v severních Čechách. Rostlinné druhy budou zařazeny do kategorií ohrožení, které jsou v souladu s klasifikací Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN). 

Většinou finančně podporujeme nebo vydáváme publikace, které jsou určeny pro základní a střední školy a pro laickou veřejnost. Tentokrát jsem se rozhodli podpořit 50 tis. Kč publikaci, která je určena pro odbornou veřejnost a vysokoškolskou výuku“, řekl Radim Zika člen rady kraje.

Území, jemuž se chystaný červený seznam věnuje, nesleduje beze zbytku krajské hranice, neboť musí respektovat ohraničení přírodních jednotek. V seznamu bude pojednána většina území Ústeckého a Libereckého kraje, navíc ale i části Kokořínska, Ralsko-bezdězské tabule a Českého ráje, které zasahují na území Středočeského kraje. Naopak zpracovány nebudou Krkonoše, které leží z větší části mimo území Libereckého kraje a představují floristicky bohatou a na zpracování velmi náročnou oblast. Seznam bude členěn do kategorií ohrožení (od nejvzácnějších, resp. nejvíce ohrožených k těm méně ohroženým) a ke každému druhu bude vedle kategorie ohrožení v ČR a v regionu doplněn stručný komentář. Ten bude obsahovat údaje o současném i historickém rozšíření, o příčinách ústupu druhu a možnostech záchranného managementu. Údaje o rozšíření budou uváděny samostatně pro Ústecký a Liberecký kraj, aby tak bylo možné následně vytvořit dílčí červené seznamy pro jednotlivé kraje. Komentovaný červený (a černý) seznam vyšších rostlin severních Čech je inspirován obdobným dílem, které bylo v r. 1999 zpracováno pro oblast jižní části Čech (také ono se věnuje území, které značně přesahuje vymezení Jihočeského kraje).

Práce na červeném seznamu započaly teprve ve 2. polovině minulého roku a jsou rozvrženy na několik let. V první etapě byly shromážděny údaje a zpracovány komentáře ke skupině vyhynulých, nezvěstných a kriticky ohrožených druhů rostlin. Práce tak spočívala převážně v excerpci literárních údajů, herbářových položek a vlastních znalostí autorů a jejich spolupracovníků. Na zpracování údajů se za Liberecký kraj podílelo šest botaniků. V r. 2004 budou zpracovány méně vzácné druhy a předpokládá se zde i větší objem terénní práce (ověřování lokalit a správnosti taxonomického zařazení). Odborným garantem celého projektu je doc. RNDr. Karel Kubát, CSc. z Pedagogické fakulty Jana Evangelisty  Turkyně v Ústí nad Labem.

 

 

Bližší informace: resort životního prostředí a zemědělství – člena rady kraje Radima Ziky 485 226 486

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320