Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

České dráhy Libereckému kraji stále nezaplatily smluvní pokuty

14. 10. 2015

Dva soudní spory za nedodržení smluvních podmínek už téměř čtyři roky vede Liberecký kraj s Českými drahami, a.s. V prvním případě se jedná o pozdní dodání vozů Stadler na Jizerskohorskou železnici, ve druhém pak o neplnění požadované kvality vozového parku.

Na linkách Jizerskohorské železnice mělo podle smlouvy, která byla uzavřena na základě otevřeného výběrového řízení, od 11. prosince 2011 jezdit 16 vozů Stadler. Všechna vozidla byla ovšem nasazena až v průběhu prvního pololetí následujícího roku. Do doby dodání museli být cestující dočasně přepravováni jinými typy.

„Liberecký kraj proto dopravci udělil pokutu za nedodržení smluvních povinností, do současné doby byla uhrazena pouze její část. České dráhy, a.s. neakceptují způsob jejího výpočtu, neplnění svých smluvních povinností však přiznávají,“ říká krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník. Liberecký kraj spočítal smluvní pokutu dle spolehlivosti na jednotlivých linkách (smluvně stanovená spolehlivost v % musí být plněna na každé lince), kdežto České dráhy, a.s. uznávají smluvní pokutu dle % spolehlivosti za smlouvu jako celek (souhrnně za všechny výkony). Vzhledem k tomu, že nebyla ani po celé řadě jednání nalezena shoda, udělil Liberecký kraj dopravci pokutu dle výpočtu po jednotlivých linkách. Současně podal žalobu o výklad smlouvy, která je platná do roku 2026, a o zaplacení neuhrazené částky. „Obě strany si vykládají sankce sjednané ve smlouvě jiným způsobem. S Českými drahami jsme se shodli na tom, že soudní rozhodnutí bude pro výklad smlouvy a její plnění nejlepším způsobem řešení tohoto sporu,“ dodává hejtman LK Martin Půta. Kvůli pozdnímu nasazení vozidel Stadler na Jizerskohorskou železnici Liberecký kraj požaduje po společnosti částku v celkové výši 4.619.200 Kč (za dvě období). V obou případech Obvodní soud pro Prahu 1 žaloby zamítl, Liberecký kraj podal proti rozsudkům odvolání.

Období od 11. 12. 2011 (zahájení provozu) – 31. 12. 2011:
LK udělil pokutu ve výši 2.986.350 Kč, ČD uhradily 701.350 Kč
LK podal dne 16. 1. 2013 žalobu o pokutu ve výši 2.285.000 Kč
Obvodní soud po Prahu 1 žalobu LK zamítl dne 25. 3. 2015
LK podal proti rozsudku odvolání, první jednání u odvolacího soudu proběhne 15. 10. 2015

Období 1. pol. 2012 (od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012):
LK udělil pokutu ve výši 2.873.700 Kč, ČD uhradily 539.500 Kč
LK podal dne 16. 1. 2013 žalobu o pokutu ve výši 2.334.200 Kč
Obvodní soud po Prahu 1 žalobu LK zamítl dne 27. 5. 2015
LK podal proti rozsudku odvolání

Současně Liberecký kraj zažaloval České dráhy, a.s. za neplnění kvality vozového parku na tratích Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou a Stará Paka – Libuň. Podle uzavřené smlouvy měla být vozidla od 11. 12. 2011 do 31. 12. 2013 vybavena požadovaným audiovizuálním informačním systémem. Dopravce však tyto podmínky splnil až letos v červnu.

Liberecký kraj a České dráhy, a.s. po několika projednání považují jako adekvátní výši sankce za neplnění dílčího vybavení vozidla částku 13.000 Kč za každý den neplnění (tato úprava sankčních ujednání byla předmětem dodatku č. 11 ke zbytkové smlouvě, uzavřeném dne 5. 10. 2015 – nikoliv však se zpětnou platností, původně kraj vyčíslil pokutu ve výši 50.000 Kč za každý den neplnění). „Za špatné služby požaduje Liberecký kraj po dopravci pokutu ve výši 26.900.000 Kč. Vzhledem k tomu, že tuto částku neuhradil, podal kraj na společnost žalobu,“ dodává radní Mastník s tím, že obě strany teď čekají na rozhodnutí soudu.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624