Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Českolipská nemocnice hospodařila s přebytkem bezmála 40 milionů

28. 06. 2022

Podle řádné účetní závěrky za rok 2021 hospodařila Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. v kladných číslech. Celková částka 39.446.351,61 korun se využije zejména na snížení neuhrazené ztráty z minulých let.

„Českolipská nemocnice je zdravotnické zařízení, které si udržuje vysoký standard v poskytování služeb. Dopomáhá jí k tomu i neustálá modernizace prostorů a rozšiřování zdravotnického vybavení o nové přístroje. Díky tomu nabízí odpovídající péči požadavkům 21. století. Jsem rád, že na projekty českolipské nemocnice můžeme finančně přispívat. Až do roku 2029 jsme se jako kraj zavázali podporovat modernizaci každoročním čtyřicetimilionovým příspěvkem. Českolipská nemocnice také využívá evropské dotace,“ uvedl Vladimír Richter, člen rady kraje pro resort zdravotnictví.

„Peníze byly využity například na rekonstrukci oddělení léčebny dlouhodobě nemocných a nákup softwaru a hardwaru pro centrální operační sály. Dále z nich bude financován projekt demolice lávky a výstavby nové přístupové cesty podél budovy B,“ dodal Pavel Marek, předseda představenstva Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Čtyřicetimilionový příplatek kraje půjde v roce 2023 na rozvody a technologie (15 milionů), nákup informačních a komunikačních technologií a nemocniční informační systém (10 milionů), modernizaci lamely ortopedicko-traumatologického oddělení včetně monitorovacích lůžek (8 milionů) a do finančních rezerv nemocnice (7 milionů).

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419