Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Českolipské muzeum a galerie jsou do začátku března uzavřeny

Českolipské muzeum a galerie jsou do začátku března uzavřeny

[29454|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/vlastivedne_muzeum_a_galerie_Ceska_lipa_152ac6d75f.jpg]

15. 01. 2009
[id:7362|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, které zřizuje Liberecký kraj, je od  1. ledna do 4. března 2009 pro veřejnost uzavřeno.

„Muzeum je otevřeno pro veřejnost minimálně deset měsíců v roce. V posledních letech dochází ke každoročnímu nárůstu návštěvníků, což je pro nás velmi důležité a zároveň to ukazuje na správnost naší expoziční činnosti. Na druhé straně jsou však expozice významně zatěžovány. V době, kdy máme expozice otevřené, nám zbývá na úklid a údržbu jeden, maximálně dva dny v týdnu. V této době není možné zvládnout větší opravy a údržbu expozic,“ uvedl  ředitel a zoolog muzea  Zdeněk Vitáček.

Toto vše podle něj vede k nutnosti uzavřít vždy na počátku roku na dva měsíce muzeum a zahájit důkladnou přípravu expozic a zázemí pro návštěvníky na novou sezónu. Hlavním cílem je připravit expozice pro návštěvníky do nové sezóny tak, aby u nás našli vždy něco nového. Doplňování a změny expozic před každou sezónou tak přilákají naše návštěvníky do muzea každým rokem.

V letošním roce bude zahájena také rekonstrukce dalších částí regionálních expozic Českolipska.  V historické části expozice budeme pokračovat v rekonstrukci nejstarších dějin Českolipska.  Přírodovědná část bude dokončena rekonstrukcí expoziční části lesů. 

V roce 2000 (v roce 100. výročí muzea) bylo rozhodnuto o nutnosti rekonstrukce stálých regionálních expozic historie a přírodovědy Českolipska. Stávající expozice byly již neúnosně zastaralé informačně i obsahově. Byl proto zpracován návrh na rekonstrukci a hrubý rozpočet rekonstrukce v hodnotě 6 milionů korun. Po zvážení všech možností na zafinancování této částky byly možné dva způsoby rekonstrukce expozic.

„První by znamenal čekat na dobu kdy budeme mít v rozpočtu muzea 6 milionů a rekonstrukci provést jednorázově a  nebo provádět rekonstrukci po menších částech každý rok za desítky tisíc korun. Jako jediný možný je proto pro nás, při současných finančních možnostech, druhý způsob rekonstrukce. Z tohoto důvodu je od roku 2000 každý rok muzeum na dva měsíce uzavřené a pracovníci provádějí rekonstrukci dané části regionální expozice, na kterou máme finanční prostředky (jedna nebo dvě místnosti). Také z tohoto důvodu je na počátku letošního roku naše muzeum uzavřeno,“ vysvětlil ředitel..

Mimo rekonstrukce regionální expozice, chceme i ostatní expozice renovovat a především doplnit. Každým rokem získáme do muzea řadu nových exponátů a informací, které chceme zpřístupnit široké, laické i odborné veřejnosti. Sbírkový fond muzea je doplňován ve všech oborech historie i přírodovědy a sbírky je třeba ukázat našim návštěvníkům. Stane se tak i v roce 2009.

Doplněna bude i nově otevřená stálá expozice „Svět moří a oceánů“. V závěru roku 2008 se nám díky sponzorskému daru podařilo získat novou kolekci krabů a dalších mořských živočichů.  

Regionální expozice Českolipska bude doplněna o nové exponáty jak v historické tak přírodovědné části. Nové i stávající exponáty je třeba odborně ošetřit, zrestaurovat nebo nakonzervovat.

„V přírodovědné části regionální expozice pokračujeme v postupné změně současných expozic v expoziční dioramata. Vystavené exponáty jsou vsazovány do přírodního prostředí, které je imitováno skutečnými přírodními materiály. Obdobně jsou dnes vystaveny exponáty i v expozici exotických zoologických sbírek,“ řekl Zdeněk Vitáček. 

Nejde však jen o doplňování expozic. Je třeba prohlédnout všechny vystavené exponáty, ošetřit je a případně i nakonzervovat. Každý vystavený předmět je pod vlivem řady nevhodných faktorů a jeho každoroční kontrola je nutná k jeho uchování v perfektním stavu. Současně s exponáty je třeba opravit i veškerý fotografický materiál, mapy a popisy, včetně výstavních prvků.  V letošním roce pokračujeme i s plošnou výměnou expozičních fotek. Nové barevné fotografie je třeba speciálně upravit tak, aby odolaly světlu a prachu.

Současně s úpravami a doplňováním expozic probíhají i rozsáhlé práce na novém osvětlení expozičních prostor se zaměřením na úsporu energií. Úpravy provádíme i v zázemí pro návštěvníky a v informačním systému muzea. Některé další veřejně přístupné prostory muzea je nutné nově upravit a vymalovat. V hlavní expoziční chodbě prvního patra bude položen nový zátěžový koberec.

 „Je nutné zdůraznit, že drtivou část všech oprav a úprav provádíme vlastními, především odbornými pracovníky, kteří jsou správci jednotlivých expozičních celků. Ušetříme tak nemalé finanční prostředky, které investujeme do ošetření sbírek a technického vybavení expozic. Naším hlavním cílem je připravit expozice na novou návštěvní sezónu tak, aby k nám našlo cestu ještě více návštěvníků než v letech předchozích,“ uzavřel ředitel.

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Příspěvková organizace Libereckého kraje, nám. Osvobozeni 297, 470 34 Česká Lípa, tel.: 487 824 145, fax. 487 824 146, www.muzeumcl.cz, muzeumcl@muzeumcl.cz

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302