Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Cesta do Frýdlantského výběžku je rychlejší

08. 08. 2013

Cesta osobním automobilem z Liberce do Frýdlantského výběžku je od dnešního dne opět o něco rychlejší. Urychlení zajistí nová silnice ze Stráže n. N. do Krásné Studánky, která byla dnes slavnostně uvedena do provozu. Slavnostního zahájení se zúčastnil například náměstek ministra dopravy Lukáš Hampl, David Čermák, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR, zástupci firem, které realizovaly stavbu a další hosté. Za Liberecký kraj byl přítomen radní pro dopravu Vladimír Mastník.

 

„Obyvatelům obcí se konečně ulehčí od dopravní zátěže. Lidé z Frýdlantska, kteří se potřebovali dostat na rychlostní silnici si ušetří průjezd Krásnou Studánkou a Stráží nad Nisou, kde se tak opět zvýší bezpečnost provozu,“ řekl mimo jiné při zahájení radní LK Vladimír Mastník.

 

Stavba je součástí souboru staveb, zahrnující přeložku silnice I/13 v prostoru Stráž nad Nisou – Frýdlant v Čechách – Habartice (hranice s Polskem). Po této silnici je vedena veškerá doprava do Frýdlantského výběžku a dále silniční doprava do Polska (Habartice, Kunratice a Nové Město pod Smrkem).

Stavba přeložky silnice I/13 v úseku Stráž nad Nisou – Krásná Studánka navazuje na dokončenou stavbu „Zkapacitnění silnice I/13 (I/35) Stráž nad Nisou – Bílý Kostel“, konec úseku je situován před vjezd do obce Mníšek na stávající silnici I/13. Přeložka silnice I/13 tvoří severozápadní obchvat obce Stráž nad Nisou a části města Liberec – Krásná Studánka. Je navržena v kategorii S 11,5/70 v celkové délce 4 320 metrů s asfaltovým krytem. Zahrnuje kromě hlavní trasy výstavbu okružní křižovatky, přeložky a úpravy jedenácti komunikací, výstavbu devíti mostních objektů, tří protihlukových stěn, přeložky inženýrských sítí, vegetační úpravy a demolice.

Trasa přeložky vychází z křižovatky Svárov na silnici I/35. Z křižovatky trasa stoupá podélným sklonem skalnatým zalesněným svahem do lokality Pastviny. V tomto stoupaní je přídatný jízdní pruh. Od lokality Pastviny pokračuje trasa ve směrovém přímém stoupání pod lokalitu Bělidlo. Obchází lokalitu Bělidlo z jihu směrovým levostranným obloukem a dále pokračuje západně od zástavby Krásné Studánky. Odtud se trasa stáčí k severovýchodu do prostoru rekultivované skládky a poté se napojuje na stávající komunikaci směrem na Mníšek.

Nová trasa silnice I/13 bude ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, úseky stávající silnice I/13 procházející městem Liberec, obcí Stráž nad Nisou a katastrem Krásné Studánky přejdou do vlastnictví a správy statutárního města Liberec, respektive Libereckého kraje.

Na většině objektů již probíhají dokončovací práce a byl zprovozněn kruhový objezd na konci úseku. Z důvodu zdržení způsobeného nepřeložením vedení VVN společností ČEZ, což bránilo ve výstavbě mostního objektu na hlavní trase, došlo k posunu termínu dokončení a zprovoznění celé trasy.

 

DATA O STAVBĚ

 

Zahájení výstavby: ....................................................... 03/2009

Uvedení do provozu: .................................................... 08/2013

 

Hlavní trasa

délka: ........................................................... 4 320 m

počet stavebních objektů: .................................... 59

 

Mostní objekty                                                    18

 

Protihlukové stěny

počet objektů: ......................................................... 3

 

Opěrné a zárubní zdi

počet: ...................................................................... 1

délka zdí: ......................................................... 52 m

 

Cena stavby dle smlouvy 680 896 051 Kč (bez DPH)

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624