Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Chotyně a Nová Ves získaly za ocenění v soutěži Vesnice roku sto tisíc Kč

29. 09. 2008
[id:6999|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Libereckého kraje, které se přihlásily do 14. ročníku této prestižní soutěže a udělila dvě ocenění Libereckého kraje - obci Chotyně „Ocenění za rozvoj venkova“ a obci Nová Ves ocenění „Skokan roku“. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo za účasti představitelů Libereckého kraje v Poniklé, vítězné obci krajského kola soutěže.

V rozpočtu Fondu investic Libereckého kraje, programu č. 4 - Program obnovy venkova investiční zůstala pro tyto účely nerozdělena částka 200 000,- Kč. Rada navrhla přidělit každé oceněné obci tyto finanční prostředky ve výši 100 000,- Kč.

Finanční prostředky budou obcemi čerpány na základě smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Fondu investic Libereckého kraje na akce:

Obec Chotyně - Clonové nasvícení přechodů pro chodce v rámci výstavby chodníkového tělesa podél silnice III/2711 v obci Chotyně,

Obec Nová Ves - Rekonstrukce hřbitovní kaple.

Pravidla soutěže upravují udělení cen v krajském kole. Krajská hodnotící komise určí jednoho vítěze, který postupuje do celostátního kola a dále může udělit modrou stuhu - ocenění za společenský život, bílou stuhu - ocenění za činnost mládeže, zelenou stuhu - ocenění za péči  o zeleň a životní prostředí, oranžovou stuhu - za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Dále může komise udělit zvláštní ocenění.

Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Svaz měst a obcí ČR, Spolek pro obnovu venkova. Spolupracujícími úřady jsou mimo jiné krajské úřady ČR.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302