Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Členové Rady kraje podpořili svou účastí otevření nového horolezeckého centra Šutr.cz

Členové Rady kraje podpořili svou účastí otevření nového horolezeckého centra Šutr.cz

[34443|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/stena_602fe6ce9e.jpg]

14. 09. 2009
[id:8723|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Nové horolezecké centrum Šutr.cz bylo 14. září bylo slavnostně otevřeno v Liberci za účasti statutární náměstkyně hejtmana  Lidie Vajnerové a náměstka hejtmana  Víta Příkaského. Tím získal Liberecký kraj druhé největší horolezecké centrum v ČR, které nabízí celkovou lezeckou plochu 1260m2 a vůbec nejvíce výstupových cest v ČR, tj. 160, přímo v centru Liberce v objektu bývalé tržnice.

„Doufáme, že centrum pomůže i prevenci úrazů v terénu, protože horolezci zde mohou bezpečně trénovat a být tak lépe připraveni. Centrum Šutr.cz také jistě do Libereckého kraje přiláká specializované návštěvníky,“ uvedla Lidie Vajnerová.

Areál centra byl zrekonstruován díky dotacím na revitalizaci lokalit typu „brownfields“ v rámci Prioritní osy č. 4 Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a také za podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Centrum Šutr.cz tak přinese do centra Liberce další možnost sportovního vyžití jak pro zkušené lezce, tak i pro laiky.

„Nové lezecké centrum se mi velmi líbí, myslím, že může být zajímavou alternativou i pro školy, které mohou zdejší nabídku dobře využít,“ řekl náměstek hejtmana RNDr. Příkaský. Další informace o horolezeckém centru naleznete na webové adrese www.sutr.cz

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302