Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Club Rotary Liberec - Jablonec oslavil 75. narozeniny

19. 04. 2012

Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler (ČSSD) se včera zúčastnil slavnostního zasedání členů Clubu Rotary Liberec-Jablonec, které se konalo u příležitosti oslavy 75. výročí od založení klubu.  Prezident RC Liberec - Jablonec Vojtěch Pražma při této příležitosti obdržel od guvernéra Districtu 2240 Tomáše Langa nejvyšší rotariánské vyznamenání „Paul Harris Fellow“ zřízené na počest zakladatele Rotary International (vzniklo již v r. 1905 v Chicagu v USA). Současně bylo na slavnostním shromáždění přijato 6 nových členek a členů RC Liberec-Jablonec nad Nisou.

„Rotary Club Liberec-Jablonec založili a získali Chartu Rotary International v roce 1937 významné osobnosti Liberecka jako např. bratři Theodor a Johann Liebigové, výrobce koberců ve Vratislavicích Heinrich Ginckey, policejní ředitel Stanislav Benda a 17 dalších německých a českých osobností kraje. Po záboru československého pohraničí v r. 1938 byla činnost RC zakázána, a to i po válce za vlády komunistů. Činnost RC pod názvem Rotary Club Liberec-Jablonec nad Nisou byla díky pomoci rakouských a německých Rotariánů obnovena až v roce 1992. Rád jsem proto přijal pozvání na výroční schůzi členů klub. Rotariáni od sého založení pomáhají ta, kde je to třeba. Osobně si nejvíce vážím jejich pomoci při povodních v srpnu 2012, kdy se díky nim podařilo rozdělit mezi občany postižené touto živelnou pohromou dar ve výši 1 244 000,- Kč. Za to jim patří velký dík,“ řekl hejtman.

Činnost Rotariánů je především služba potřebným. Ta byla v RC Liberec-Jablonec n.N. naplněna projekty jako např. zřízení vzdělávacího a terapeutického centra „Tábor“ pro tělesně postižené v Nové Vsi u Lomnice nad Popelkou, vybavení střediska pro tělesně postižené Alvalida nábytkem, rehabilitačními pomůckami a nezbytnou administrativní technikou, finanční pomoc ústavům tělesně postižených v Raspenavě, Hodkovicích a Jedličkovu ústavu v Liberci, modernizace vybavení kuchyně a prádelny v Domově pokojného stáří v Chrastavě cca za 260 000,- Kč a dar 6 elektricky polohovacích lůžek se stolky v hodnotě cca 240 000,-Kč. Samostatně pak je viděna pomoc Rotariánů Distriktu 2240 (Česká republika a Slovenská republika) povodněmi postiženým obcím na Frýdlantsku v r. 2010 v celkové hodnotě 1 244 000,- Kč. Liberečtí a Jablonečtí Rotariáni v rámci své globální spolupráce se zahraničními Rotariány zorganizovali i několik mezinárodních výměn mládeže, včetně ročních zahraničních studijních pobytů gymnazistů.

ROTARY INTERNATIONAL (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem a etickým standardem, které sdružuje více než 1.2 milionů lidí po celém světě. Je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí.

Rotary International působií v Československu, a to již od roku 1925 a vzniklo na přímý popud T.G. Masaryka. V současnosti je v ČR a SR téměř 1.500 Rotariánů. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary distrikt 2240.

V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízejí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty (službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service Above Self“ (Služba je nad osobním zájmem).

 

 

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624