Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Co nám projekt dal a vzal aneb vyhodnocení programů přeshraniční spolupráce

14. 09. 2023

Co nám projekt dal a vzal. Takové bylo téma semináře, který odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje uspořádal 12. září v Okresní hospodářské komoře v Jablonci nad Nisou.

Po celkovém vyhodnocení programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 se účastníci semináře seznámili s on-line brožurou, která obsahuje přehled uskutečněných projektů. Nalézaly se v ní nejen základní informace o projektech, ale také pozitivní i negativní zkušenosti s prováděním projektů a konkrétní doporučení těch, kteří je uskutečnili.

„V minulém období byla v rámci programu  Interreg V-A Česká republika – Polsko provedena celá řada úspěšných projektů a byla by škoda nepředat cenné zkušenosti příjemců dalším případným žadatelům,“ uvedl Jiří Ulvr, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

V druhé části semináře se účastníci dozvěděli o aktuálních výzvách programu Interreg Česko – Polsko pro období 2021–2027 a s tím, jak žádosti o dotaci podávat.  „V uplynulém období  se uskutečnily velmi úspěšné projekty, na které mohou žadatelé v novém období navázat. Aktuální vyhlášené výzvy programu se soustředí na oblasti cestovního ruchu a zlepšování podmínek pro fungování institucí v příhraničí, včetně rozvoje přeshraniční spolupráce obyvatel,“ uvedl Jiří Ulvr.

Aktuální stav Programu spolupráce Česká republika – Sasko 2014 – 2020, zpráva Certifikačního orgánu k platbám a zpráva k procesní evaluaci tohoto programu byly předmětem programu 24. online jednání Monitorovacího výboru. „Od zahájení podávání žádostí v roce 2016 bylo v uplynulém Programu schváleno 162 projektů v celém programovém území. Na území Libereckého kraje se rozdělily prostředky ve výši bezmála 17,5 mil eur mezi 43 kooperačních partnerů,“ dodal Jiří Ulvr.

Odkaz na výše zmíněnou brožuru je zde: https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1110545/2022-05-10%2011:30:24.000000

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324